Begraven

De gemeente wil graag de mogelijkheid bieden om overledenen dicht bij de eigen woonomgeving een laatste rustplek te geven. Daarom is er in de drie grote dorpen van onze gemeente een gemeentelijke begraafplaats.

Wilt u informatie opvragen uit de begraafplaatsadministratie? Bijvoorbeeld over waar iemand begraven ligt of wie de rechthebbende is van een graf? Doe dan een aanvraag via dit formulier.

Op werkdagen kunt u tussen 8.30 en 12.00 uur bellen met de begraafplaatsadministratie via het centrale telefoonnummer van de gemeente, 0592 - 266 662.

Vrijdag na 12.00 uur, zaterdag en zondag kunt u contact opnemen met Westera Uitvaartverzorging, 0592 - 543 082. Westera beheert voor ons de agenda in de weekenden. Wel dient u maandagochtend de gemeente te bellen om de aangevraagde begrafenis door te geven.

De gemeente vindt het belangrijk, dat het mogelijk is om overledenen een laatste rustplek te geven dicht bij de eigen woonomgeving. Daarom is er in de drie grote kernen een gemeentelijke begraafplaats te vinden.

De begraafplaatsen zijn te vinden op de volgende locaties:

 • Eelde-Paterswolde: Vosbergenlaan ‘De Duinen’ en Kerkhoflaan ‘Oude begraafplaats’.
 • Vries: De Eswal.
 • Zuidlaren: Annerweg ‘De Walakker’ en Oude Coevorderweg.

 • 1 april tot 1 oktober van 7.00 uur tot 21.00 uur
 • 1 oktober tot 1 april van 8.00 uur tot 18.00 uur

Bij uitgifte van een graf wordt grafrecht verleend aan de persoon die het graf op naam krijgt. Dit is de zogenoemde rechthebbende. Deze persoon heeft zeggenschap over het graf en is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van het graf. Aan het verlenen van grafrechten zijn kosten verbonden. Een overzicht hiervan vindt u onderaan deze pagina.

Periodes verlenen grafrecht

 • Grafrecht voor graven wordt verleend voor een periode van 20 jaar.
 • Voor een urnengraf kun u grafrecht aanvragen voor een periode van 5 tot maximaal 20 jaar.
 • Voor een urnennis in een urnenmuur kunt u gebruikersrecht aanvragen voor een periode van 5 tot maximaal 20 jaar.

Na het aflopen van het grafrecht kan de rechthebbende de termijn laten verlengen. Dat kan met vijf, tien, vijftien of twintig jaar.

Als de rechthebbende het grafrecht niet laat verlengen, dan doet deze automatisch afstand van het graf. Het grafrecht vervalt dan aan de gemeente en het graf wordt opnieuw uitgegeven.

Wat als de rechthebbende overlijdt?

Dan moet het grafrecht wat hij of zij op naam heeft, worden overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende. Dit moet binnen één jaar nadat de rechthebbende is overleden. Wanneer dit niet gebeurt, vervalt het grafrecht aan de gemeente. Wij geven het graf dan opnieuw uit.

U heeft een vergunning nodig voor het plaatsen, uitbreiden of vervangen van een monument op een graf, of het aanbrengen van een naamplaat op een gedenkmuur of urnennis. Meestal regelt de steenhouwer dit. U mag dit ook zelf doen. Neem hiervoor contact op met de begraafplaatsadministratie.

Graf of grafrecht dat na 1 januari 2010 is uitgegeven of verlengd

Deze graven worden twee keer per jaar schoongemaakt door de gemeente. Deze kosten zijn doorberekend in het tarief van de grafrechten. Het herstel aan de grafsteen is voor uw eigen rekening.

Graf of grafrecht dat voor 1 januari 2010 is uitgegeven of verlengd

Deze graven maakt de gemeente niet schoon. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. U kunt de schoonmaak ook aan de gemeente uitbesteden. Hier zijn kosten aan verbonden. Zie hiervoor de tarievenlijst onderaan deze pagina.

Als u de as van uw dierbare wilt laten verstrooien op één van de gemeentelijke begraafplaatsen, maakt u hiervoor een afspraak met de begraafplaatsenadministratie. 

Op de volgende begraafplaatsen is een strooiveld aanwezig:

 • De Duinen in Eelde
 • De Eswal in Vries
 • Oude Coevorderweg in Zuidlaren
 • De Walakker in Zuidlaren

Bij begraafplaats De Duinen bestaat ook de mogelijkheid om de as te laten verstrooien bij de bloemenweide. De bloemenweide ligt achter op de begraafplaats bij de vijver.    

Op uw verzoek is er de mogelijkheid om een gedenkplaatje aan te laten brengen op de gedenkzuil. Bij het maken van een afspraak voor het verstrooien van as kunt u dit aanvragen. 

 Verlenen van Rechten

Soort graf Periode Kosten
enkel graf 20 jaar €2.507,00
dubbel graf 20 jaar €5.014,00
etagegraf 20 jaar* €3.756,00
urnengraf 20 jaar €1.837,00
urnennis 20 jaar €1.299,00

* niet mogelijk op begraafplaats De Duinen in Eelde

kosten begraven
Leeftijd / handeling Kosten
ouder dan 12 jaar €842,00
jonger dan 12 jaar €274,00
jonger dan 1 jaar €132,00
plaatsen grafkelder €396,00
bijzetten van een asbus of urn €244,00
Kosten begraven op zaterdag
Leeftijd / handeling Kosten
ouder dan 12 jaar €1.269,00
jonger dan 12 jaar €406,00
jonger dan 1 jaar €203,00
bijzetten van een asbus of urn €365,00
Grafbedekking
Omschrijving Kosten
Een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van grafbedekking, graftuin, gedenkteken of kruis €223,00
Lijkschouwing
Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer betaalt u het bedrag dat de GGD hiervoor bij de gemeente in rekening brengt.
verlengen van grafrechten of gebruikersrecht per graf
Periode Kosten
5 jaar €619,00
10 jaar €1.238,00
15 jaar €1.857,00
20 jaar €2.476,00
Overboeken rechthebbende
Omschrijving Kosten
overboeken van een graf op naam van een nieuwe rechthebbende €81,00
Opgraven, schudden, ruimen en verstrooien
Omschrijving Kosten
het opgraven van een lijk, behalve op rechterlijk gezag €497,00
opgraven en herbegraven in hetzelfde graf €558,00
opgraven en herbegraven in een ander graf €1.005,00
ruimen van een graf op verzoek van rechthebbende €670,00
verstrooien van as op daarvoor bestemd terrein op begraafplaats (werkdagen) €112,00
verstrooien van as op daarvoor bestemd terrein op begraafplaats (zaterdag) €183,00
plaatsen van een gedenkplaatje op het strooiveld* €132,00

*niet mogelijk op begraafplaats Kerkhoflaan Eelde

Voor het schoonhouden van een grafsteen bedraagt het recht per graf per jaar: 
Periode Kosten
Per jaar € 51,00
Bij vooruitbetaling 10 jaar € 457,00
Bij vooruitbetaling 15 jaar € 660,00
Bij vooruitbetaling 20 jaar € 863,00
Bij vooruitbetaling 25 jaar € 1.066,00
Bij vooruitbetaling 30 jaar € 1.269,00
Bij vooruitbetaling 35 jaar € 1.472,00
Onderhoudsbijdrage begraafplaats voor graven waarvan het grafrecht voor onbepaalde tijd is uitgegeven:
Periode Kosten
Per jaar € 81,00
Bij vooruitbetaling 10 jaar € 731,00
Bij vooruitbetaling 15 jaar € 1.056,00
Bij vooruitbetaling 20 jaar € 1380,00
Bij vooruitbetaling 25 jaar € 1.705,00
Bij vooruitbetaling 30 jaar € 2030,00
Bij vooruitbetaling 35 jaar € 2355,00