Zonder aardgas?

Hoe gaan de dorpen en wijken van de gemeente Tynaarlo energiezuinig worden en waar mogelijk van het aardgas af? Wanneer? In welke volgorde? En wat zijn mogelijke vervangers voor aardgas? Hoe kunnen we inwoners helpen bij deze zogeheten ‘energietransitie’? Dat zijn centrale vragen die de gemeente gaat beantwoorden in de zogeheten Transitievisie Warmte (of ‘Warmtevisie’). Een plan dat beschrijft wanneer welke wijken in gemeente Tynaarlo van het aardgas afgaan en duurzaam worden verwarmd.

In het nationaal klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten extra taken krijgen voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Onderdeel daarvan is dat de gemeente samen met haar inwoners een stappenplan maakt om zoveel mogelijk aardgasvrij te worden. Het plan richt zich in eerste instantie op de periode tot en met 2030. Het beschrijft wanneer welke woningen en gebouwen energiezuinig worden gemaakt, of ze van het aardgas af kunnen en wat de (maatschappelijke) kosten daarvan zijn.

In de ontwikkeling van de Transitievisie Warmte is in februari 2020 een stap verder gezet met een eerste bijeenkomst van diverse organisaties die bij de transitie een belangrijke rol spelen of kunnen gaan spelen. De komende maanden wordt verder in kaart gebracht wat de staat is van woningen en gebouwen op dorps- en wijkniveau. En welke opgaven en kansen dat met zich meebrengt. Op technisch vlak, maar ook op sociaal-maatschappelijk gebied en qua planning. Om dat goed in beeld te krijgen wordt een participatietraject gestart met belanghebbenden zoals inwoners, dorpsbelangenverenigingen, woningcorporaties en netbeheerders.

De eerste, digitale informatiebijeenkomst over de Transitievisie Warmte voor inwoners en bedrijven is donderdag 25 maart om 19.30 uur. Naast uitleg over de Transitievisie Warmte kunnen aanwezigen reageren op de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan en de analyses die al zijn gemaakt.
Wie daarvoor belangstelling heeft, kan zich aanmelden via duurzaam@tynaarlo.nl.

Wethouder duurzaamheid Oetra Gopal vindt goed overleg met de inwoners van cruciaal belang: “Het gaat vaak over investeringen die inwoners zelf moeten doen. Bijvoorbeeld je huis isoleren of een warmtepomp aanschaffen. Daarom willen we dit samen doen. Want iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. Samen zoeken we naar oplossingen die realistisch én betaalbaar zijn.”

Daarnaast zijn wij op zoek naar maximaal 15 inwoners uit Tynaarlo die het leuk én belangrijk vinden om mee te denken over de inhoud van de visie. U denkt actief mee en geeft uw mening over de plannen die gemaakt worden. De klankbordgroep Warmtevisie wordt een diverse groep: van jong tot oud, man en vrouw, huurders en kopers en met een hoog of laag inkomen.  De klankbordgroep komt tenminste 2 keer (online) bij elkaar.

Heeft u interesse? Meld u dan vóór woensdag 24 maart aan door een e-mail te sturen naar duurzaam@tynaarlo.nl. Laat in een korte reactie weten wie u bent, wat uw achtergrond is en waarom u het belangrijk vindt om mee te denken. Uit alle aanmeldingen kiezen we een zo gevarieerd mogelijke groep van maximaal 15 mensen.

Partners van de gemeente in de ontwikkeling van de Transitievisie Warmte zijn onder andere Netbeheerder Enexis, de woningcorporaties Woonborg en Stichting Eelder Woningbouw en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. Buro Loo uit Apeldoorn begeleidt de ontwikkeling van de Transitievisie Warmte.

De duurzaamste energie is de energie die je bespaart. Daarom is beginnen met isoleren van je woning altijd een goed idee. Wie daarvoor een gratis advies wil hebben, kan een afspraak maken voor een bezoek van een energiecoach via samendoen@ecdrentseaa.nl.

Op dit moment zijn tien vrijwillige inwoners uit de gemeente Tynaarlo opgeleid tot energiecoach. Meer informatie over energie besparen en verduurzamen is te vinden op www.drentsenergieloket.nl.