Zon op agrarische daken

Agrarisch ondernemers die overwegen zonnepanelen op hun daken aan te brengen, kunnen zich voor een energiescan aanmelden via een formulier op de website van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord.

Aanmelden voor de energiescan van Zon op Dak.

Deze scan maakt inzichtelijk of het plaatsen van zonnepanelen een verstandige bedrijfsinvestering is. Ook geeft hij inzicht in de terugverdientijd en vormen van financiering, zoals de salderingsregeling of SDE++.

Veel ruimte op dak

Agrarische bedrijven hebben naast een relatief hoog energieverbruik ook veel ongebruikte ruimte op hun dak. Zonnepanelen zijn met een terugverdientijd van 5 tot 10 jaar meestal een rendabele investering.

De scan behoort tot het project ‘Zon op Dak Drenthe’, dat een gezamenlijk initiatief is van Provincie Drenthe, Gemeente Tynaarlo, Gemeente Noordenveld, Gemeente Aa en Hunze en LTO Noord. Het project draagt bij aan het verder verduurzamen van de agrarische sector in deze regio. Het doel is maximale benutting van agrarische daken voor het opwekken van zonne-energie in 2030.

LTO Noord

De agrarische sector gaat voor het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Zelfvoorziening op het gebied van hernieuwbare energie staan daarbij centraal. LTO Noord zet zich sterk in voor het grootschalige opwekken van duurzame energie en energiebesparing.