Zon- en windenergie

In Tynaarlo wekken we duurzame energie op uit zon en wind. Dit doen we op onze daken, bij boerderijen, op Groningen Airport Eelde en op de zandwinplas in Tynaarlo. De komende jaren willen we in onze gemeente nog meer energie opwekken. Hoe we dat gaan doen, staat in het gemeentelijk Programma Duurzaamheid.

Ambitie

We verwachten dat in 2030 50% van alle daarvoor geschikte daken in Tynaarlo vol liggen met zonnepanelen, en dat bij veel boerderijen kleine (houten) windmolentjes staan.

Ook willen we op andere plaatsen meer zonne-energie opwekken, bijvoorbeeld boven parkeerplaatsen en langs wegen. In de omgevingsvisie wordt daarnaast gekeken of er in Tynaarlo plek is voor zonnevelden en windmolens.

Afwachten op omgevingsvisie

Totdat de zogeheten omgevingsvisie klaar is, naar verwachting eerste helft 2022, is de gemeente terughoudend met het toestaan van zonnevelden. Initiatiefnemers kunnen wel een verzoek voor een zonneveld indienen, maar alleen wanneer de functie van die plaats niet verloren gaat. Voorbeelden zijn de huidige zonnevelden op Groningen Airport Eelde en de zandwinplas in Tynaarlo. Dit noemen we geenspijt-locaties.

B&W beoordelen deze verzoeken. Wanneer het plan niet binnen het bestemmingsplan past, moet ook de gemeenteraad akkoord gaan.

Totdat de omgevingsvisie klaar is, kiezen we er in de gemeente Tynaarlo voor geen zonnevelden toe te staan op landbouwgrond.

Plaatsing van kleine windmolens (tiphoogte 21 meter) is op dit moment onder voorwaarden mogelijk.