Wethouder Jelbrich Peters 'samen werken we aan een duurzame gemeente'

'Mijn naam is Jelbrich Peters. Ik ben wethouder bij de gemeente Tynaarlo en onder andere verantwoordelijk voor het thema duurzaamheid.'

'Duurzaamheid is één van de drie speerpunten in het beleid van de gemeente Tynaarlo.

We ondersteunen initiatieven van inwoners die hun woning willen verduurzamen met informatie en advies, onder andere via het Drents Energieloket en de inzet van energiecoaches. Ook verlenen we ondersteuning aan lokale activiteiten en projecten, die een bijdrage leveren aan de verbetering van duurzaam en zelfvoorzienend leven in de gemeente Tynaarlo. Zo heeft de gemeente een elektrische deelauto zodat dorpen in het landelijk gebied beter te bereiken zijn.

Als gemeente kijken we uiteraard ook naar onszelf. We werken bijvoorbeeld aan het energieneutraal maken van ons gemeentehuis En wist je dat het gemeentehuis een groen dak heeft? Samen met andere gemeenten zorgen we voor betere afvalscheiding en het hergebruik van materialen. Inmiddels wordt al 75% van al het afval gescheiden ingezameld: hiermee voldoen we aan de landelijke norm en daar zijn we best trots op.

Er is in ons beleid veel aandacht voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. Denk hierbij aan over het aanmoedigen van groene tuinen met weinig verharding, het planten van meer bomen voor meer schaduw en het beheer van groen door schapen. Ook treffen we maatregelen in de openbare ruimte om hitte en droogte tegen te gaan en om regenwater te bergen/infiltreren waar het valt. Meer weten over het programma duurzaamheid van de gemeente Tynaarlo? Lees dan het document in de bijlage.'

Ook handig