Samen aan de slag! Bewonersinitiatieven

Natuurlijk kunt u zelf stappen zetten om uw huis duurzamer te maken, of om uw steentje bij te dragen aan schone mobiliteit of het stimuleren van de lokale economie. Maar samen met uw buren is dat voordeliger én leuker.

In 2050 is Tynaarlo een gemeente met achttien duurzame dorpen en kernen. Een gemeente waar we nog maar een minimale hoeveelheid CO2 uitstoten. En waar we energie opwekken met schone energiebronnen. Een gemeente met een bloeiende economie waar we afval niet weggooien, maar hergebruiken. En waar we ons hebben aangepast aan het veranderende klimaat.

Ambitieus? Dat zeker! Maar samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan we onze doelen bereiken. Door lokale initiatieven te stimuleren, kennis te delen én zelf het goede voorbeeld te geven.

Startsubsidie bewonersinitiatieven

We zien als gemeente steeds vaker dat lokale bewonersgroepen het heft in eigen hand nemen en samen aan de slag gaan. Wij willen die lokale bewonersinitiatieven een vliegende start geven en ze ondersteunen (subsidie maximaal 2500 euro per initiatief). Meer weten? Bekijk hier de nieuwe uitvoeringsregeling of stuur een email.

Lokale initiatieven

In onze gemeente zijn er al diverse buurten samen aan de slag met energiebesparing en -opwekking. Gericht op energiebesparing en verduurzaming zijn verschillende initiatieven actief in gemeente Tynaarlo. De initiatieven voeren diverse activiteiten uit, voor en door (buurt)bewoners. Wilt u meer weten over de activiteiten of wilt u zich misschien aansluiten bij één van de initiatieven? U kunt meer informatie krijgen via de websites en/of door contact op te nemen.