Lichtbol met energiebesparende tips

Energie opwekken en besparen op agrarische erven

Ben je agrarisch ondernemer, overweeg je energie op te wekken met zonnepanelen, windmolens of (mest)vergisting? En wil je hier graag advies over? De Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord geeft gratis advies aan agrarische ondernemers. 

Aanmelden voor een Quick Scan en energieadvies van LTO Noord

Onafhankelijk adviestraject: Quick Scan en energieadvies

Het bieden van maatwerk voor het opwekken en besparen van energie, afgestemd op de wensen van de ondernemer, is niet eenvoudig. Daarom trekt de gemeente Tynaarlo hierin samen op met LTO Noord. LTO Noord heeft de nodige kennis en ervaring voor een goed en onafhankelijk advies dat aansluit bij de agrarische bedrijfsvoering.

Netcongestie brengt uitdagingen met zich mee

In de provincie Drenthe komt in veel gemeenten netcongestie voor. Ook in de gemeente Tynaarlo is dat het geval. We zien dat agrarische ondernemers graag aan de slag willen met duurzame energie, maar worden afgeschrikt door verhalen rondom netcongestie. Zo kan er niet altijd gewerkt worden met gebruikelijke oplossingen of zijn die oplossingen onvoldoende om het gewenste resultaat te bereiken. Daarom is maatwerk noodzakelijk. 

Adviestraject

Het adviestraject bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Quick Scan per bedrijfslocatie, waarbij door een inventarisatie de mogelijkheden in beeld gebracht worden;
  2. Adviesrapportage aan de hand van het bedrijfsbezoek. Hierin worden ook financiële uitkomsten beschreven, zoals kosten, opbrengsten en terugverdientijd;
  3. Loketfunctie, waarbij LTO Noord bereikbaar is voor ontzorging en informatie om een geslaagde investering in duurzame energie en/of energiebesparing te realiseren.

Subsidie voor energieopslag grootverbruikers

Voor het realiseren van praktische en haalbare oplossingen voor het niet terug kunnen leveren van elektriciteit op het net heeft de Provincie Drenthe (tot zolang de voorraad strekt) een subsidie in het leven geroepen. Het doel van deze subsidie is de realisatie van initiatieven die al zijn voorbereid maar niet aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnetwerk en geen energie kunnen terugleveren. Lees hier over alle regelingen voor ondernemers in de energietransitie 

Zon op Dak Drenthe 2023-2024

Het adviestraject behoort tot het project ‘Zon op Dak Drenthe 2023-2024’, dat een gezamenlijk initiatief is van Provincie Drenthe, Gemeente Tynaarlo, Gemeente Noordenveld, Gemeente Aa en Hunze, Gemeente Coevorden, Gemeente Hoogeveen, Gemeente de Wolden en LTO Noord. Het project draagt bij aan het verder verduurzamen van de agrarische sector in deze regio.