Duurzaam ondernemen

Steeds meer ondernemers willen zelf een bijdrage leveren aan verduurzaming. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen steeds meer een voorwaarde voor het bestaansrecht, het biedt ook veel kansen om te innoveren en te groeien. In de gemeente Tynaarlo vinden er diverse ontwikkelingen plaats gericht op duurzaam ondernemen. Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) vervult vanuit de provincie een loketfunctie bij vragen over het verduurzamen van het bedrijf.

Zon op bedrijfsdaken

In de Regionale Energiestrategie Drenthe zijn concrete doelen voor zon op dak vastgelegd. Om die doelen te behalen wordt ingezet op het optuigen van projecten om zonnepanelen bij dakeigenaren te stimuleren. Gericht op MKB-ondernemers biedt Provincie Drenthe en Ik Ben Drents Ondernemer ondersteuning aan ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen, onder meer via Zon op Dak-adviseur Harald Zegeren. De advisering richt zich op het hele proces van inventarisatie tot realisatie, en van het aanvragen van subsidie tot het contact met het netwerkbedrijf. Wilt u verduurzamen en is er ruimte beschikbaar op het dak? Neem dan contact op met Harald van Zegeren via harald@ikbendrentsondernemer.nl of bel naar 06 - 53 40 38 57.

Van Bergen Uitvaartassistentie uit Tynaarlo ging na een gesprek met Harald aan de slag met de adviezen. Onderstaande video geeft een indruk van de ervaringen die zijn opgedaan.

Koploperproject

Van september 2019 tot en met juli 2021 heeft het Koploperproject plaatsgevonden in de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze en Borger-Odoorn. Vanuit gemeente Tynaarlo zijn Afier, Kompas Zuidlaren, Quercus Boomexperts, Royal Flora Holand Eelde, Sight Landscaping en de gemeente Tynaarlo zelf deelnemers geweest aan het project. Doel van het project is mkb-bedrijven kennis, tools en een netwerk bieden om duurzaam te gaan ondernemen. In onderstaande video vertellen deelnemers aan het project over hun ervaringen.