Lichtbol met energiebesparende tips

CO2-monitor Tynaarlo

Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Tynaarlo is uitgewerkt in het Programma duurzaamheid gemeente Tynaarlo 2020‐2030. De ambitie is om in 2030 een CO2-reductie van 49% en in 2050 een CO2-reductie van 95% ten opzichte van 1990 te realiseren. Het programma is opgebouwd uit vijf pijlers en per pijler zijn doelstellingen voor 2030 geformuleerd. Met deze monitor maken we de voortgang op de ambitie en de doelen per pijler inzichtelijk. De monitor toont waar we nu staan, met welke projecten we werken aan de ambitie en doelen en wat de resterende opgave is.

Bekijk hier de CO2 monitor

De CO2-uitstoot veroorzaakt door het gebruik van fossiele energie op het grondgebied van de gemeente Tynaarlo bedraagt 162 kton in 2020. Dit is de optelsom van directe uitstoot door de verbranding van aardgas, benzine of diesel (scope 1 emissies) en indirecte uitstoot die ontstaat door gebruik van elektriciteit of warmte in Tynaarlo die elders is opgewekt (scope 2 emissies).

Ook handig