200 nieuwe elektriciteitshuisjes in de gemeente Tynaarlo

De energietransitie is in een stroomversnelling gekomen. Om aan de grotere energievraag te voldoen zijn in Nederland tienduizenden extra elektriciteitshuisjes nodig. Deze huisjes zijn nodig om ervoor te zorgen dat huizen in de buurt zich kunnen verwarmen met warmtepompen, dat elektrische auto's geladen kunnen worden en dat zonnepanelen hun stroom weer terug kunnen voeren. In 2050 moet heel Nederland namelijk van het gas af zijn. 

Ook in de gemeente Tynaarlo worden de komende jaren meer van dit soort huisjes geplaatst. Ze worden ook wel trafostations of kortweg trafo's genoemd. Het gaat om minimaal 200 huisjes in ongeveer 5 jaar tijd. Dit is nodig om stroomuitval te voorkomen. 

Een elektriciteitshuisje zet middenspanning om naar laagspanning. Zo wordt de elektriciteit bruikbaar voor huishoudens en bedrijven.  Een elektriciteitshuisje is enorm belangrijk voor de energievoorziening in de wijk en cruciaal voor de verduurzaming van huizen en bedrijven.

Hoe wordt de locatie van een elektriciteitshuisje gekozen? 

De locatie van een elektriciteitshuisje hangt af van de lokale ondergrondse netstructuur. Schuiven op de plek waar het huisje komt lukt daarom bijna niet. Dit betekent dat het soms niet anders kan dat een huisje in het uitzicht van een woning wordt geplaatst. De gemeente bezit een beperkt hoeveelheid openbare grond en de ideale situatie is niet altijd haalbaar. 

De huisjes – van 2,5 bij 3 meter – voldoen aan alle geldende veiligheidsvoorschriften en normen.  De kleuren en materialen van de elektriciteitshuisjes worden zoveel mogelijk afgestemd op de directe omgeving.

De gemeente toetst zorgvuldig

De door Enexis voorgestelde locatie(s) worden door de gemeente getoetst. Dit houdt in dat de gemeente kijkt naar het maatschappelijk belang voor de buurt, rekening probeert te houden met het uitzicht voor omwonende, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en bestaande bomen. Het plaatsen van huisjes is vergunningsvrij. Dit betekent dat omwonenden niet in bezwaar kunnen gaan tegen de plaatsing ervan. 

Enexis is verantwoordelijk

Enexis is als netbeheerder uiteindelijk verantwoordelijk voor het plaatsen en beheren van elektriciteitshuisjes. Vanuit Enexis gelden er een aantal technische- en veiligheidsregels voor het plaatsen. Dit heeft vooral te maken met de locatie van de ondergrondse kabels en de afstand tot de aansluitingen die door het huisje gevoed gaan worden. 

Meer informatie 

Als een elektriciteitshuisje in een wijk wordt geplaatst, ontvangen direct omwonenden ruim voor aanvang van de werkzaamheden een brief van Enexis. Hierin is meer informatie te vinden over de precieze locatie van het huisje en de startdatum van de werkzaamheden. Ook bevat de brief contactgegevens die omwonenden kunnen gebruiken bij vragen of opmerkingen. 

Meer informatie over het plaatsen van elektriciteitshuisjes staat op de website van Enexis.