Speelplekken

Er is bijna altijd wel een speelplek voor kinderen in de buurt. Deze worden door ons als gemeente onderhouden. Als de speeltoestellen niet meer voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen, verwijderen wij ze. Je kunt dan samen met je buurt nieuwe speeltoestellen aanvragen.

Direct het aanvraagformulier 'nieuwe speelvoorzieningen' downloaden

Als speeltoestellen niet meer voldoen aan de eisen, verwijderen wij ze. Ze worden niet automatisch vervangen. Hiervoor moet de buurt een aanvraag bij ons indienen. Zo raken wij als gemeente met jullie in gesprek over de speelwensen van de kinderen in de buurt. Het grote voordeel hiervan is dat de nieuwe speelplek zo goed mogelijk aansluit op hun behoeften.

Je moet hiervoor het ‘Aanvraagformulier speelvoorzieningen’ downloaden en invullen. Dat invullen moet gebeuren door minimaal twee vertegenwoordigers uit de buurt. Daarnaast is het belangrijk dat zo veel mogelijk buurtbewoners de aanvraag ondersteunen. 

Je kunt het ingevulde formulier per mail opsturen naar info@tynaarlo.nl. Wij nodigen als gemeente de indieners vervolgens uit voor een gesprek. Daarin bespreken we de wensen en de (on)mogelijkheden. En we spreken af wat de vervolgstappen zijn.

Alle basisscholen in de gemeente, met uitzondering van De Lichtkring in Zuidlaren, hebben openbaar toegankelijke schoolpleinen. Van deze schoolpleinen en speeltoestellen mogen kinderen na schooltijd gebruik maken.

Wij staan als gemeente onder voorwaarden toe dat inwoners eigen speeltoestellen op gemeentegrond plaatsen. Er zijn spelregels opgesteld met eisen aan deze speeltoestellen, want het moet natuurlijk wel veilig zijn voor de kinderen. De spelregels vind je hieronder.

Algemene regels

  • Voordat er een speeltoestel wordt geplaatst, informeert de eigenaar de buurtbewoners over het voornemen. Bij bezwaren van buurtbewoners gaat de eigenaar het gesprek met hen aan om tot overeenstemming te komen over het plaatsen van het speeltoestel.
  • De eigenaar die het speeltoestel plaatst, is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud en houdt toezicht op het gebruik van het toestel.
  • Speeltoestellen mogen geen permanent karakter hebben en moeten elke dag na zonsondergang worden verwijderd.

Locatie speeltoestel

  • Het speeltoestel moet op het gras geplaatst worden en ver genoeg af staan van de straat, maar ook van andere objecten zoals bomen, lantaarnpalen of andere speeltoestellen.
  • Een speeltoestel mag niet op een officiële speelplek van de gemeente staan. Voor speeltoestellen op officiële speelplekken gelden namelijk strengere veiligheidseisen en zijn er wettelijke veiligheidsinspecties.
  • Een speeltoestel mag niet worden geplaatst in natuurgebieden.

Bijzondere speeltoestellen

  • Trampolines mogen worden geplaatst met een maximale diameter van 3 meter, wanneer er een veiligheidsnet omheen zit, een deugdelijke beschermingsring aanwezig is en als de trampoline voorzien is van beugels aan de onderkant (i.p.v. pootjes).
  • Zwembaden met een maximale hoogte van 25 centimeter zijn toegestaan.

Beoordeling speeltoestellen

Bij twijfelgevallen over veiligheid en de staat van het speeltoestel beoordeelt een deskundige medewerker van de gemeente of het speeltoestel aan de spelregels en veiligheidseisen voldoet. Dat oordeel is bindend.

Wanneer het geplaatste speeltoestel niet aan de spelregels of veiligheid voldoet, vraagt de toezichthouder van de gemeente de eigenaar om het toestel aan te passen of te verwijderen. Als deze het toestel niet aanpast of verwijdert, dan verwijdert het wijkbeheer het speeltoestel en kan de eigenaar het toestel binnen zes weken ophalen bij de gemeentewerf in Tynaarlo.

Op bovenstaande interactieve kaart staan de speelplekken en sport- en beweegtoestellen in de gemeente Tynaarlo.

Ook handig