Gemeentehuis gesloten op maandag 20 mei

In verband met 2e Pinksterdag is op maandag 20 mei 2024 het gemeentehuis in Vries gesloten.

Verhuizing doorgeven

Geef uw verhuizing naar of binnen de gemeente Tynaarlo aan ons door. Doe dit tussen 4 weken vóór en 5 dagen nadat u verhuisd bent. 

Geef direct uw verhuizing aan ons door (met DigiD)

Komt u vanuit het buitenland en gaat u opnieuw in Nederland wonen? Dan moet u een hervestiging aangeven. Heeft u niet eerder in Nederland gewoond of bent u geëmigreerd voor 1 oktober 1994? Dan moet u bij de gemeente een eerste inschrijving in Nederland doen.

U hoeft alleen uw verhuizing door te geven aan uw nieuwe gemeente. Uitschrijven bij uw oude gemeente gebeurt automatisch. U kunt uw verhuizing binnen of naar de gemeente Tynaarlo digitaal aan ons doorgeven door in te loggen met DigiD.

Wilt u de verhuizing persoonlijk aan ons doorgeven? Dan kunt u langskomen aan de balie in het gemeentehuis. U moet hiervoor een afspraak maken. Aan de balie wordt u gevraagd om een geldig identiteitsbewijs te tonen.

Geef uw verhuizing binnen 4 weken vóór en niet later dan 5 dagen na uw verhuisdatum door aan de gemeente. Geeft u uw verhuizing later dan 5 dagen nadat u verhuisd bent door, dan gaat de adreswijziging in op de dag van uw aangifte.

Wanneer wij uw verhuizing in de Basisregistratie Personen (BRP) hebben verwerkt, sturen wij een bevestiging naar uw nieuwe woonadres.

Uw verhuizing doorgeven mogen:

 • uzelf;
 • echtgenoten en geregistreerde partners die op hetzelfde adres wonen;
 • ouder(s), voogd(en) en verzorger(s) van kinderen tot 16 jaar;
 • ouder en kind met hetzelfde woonadres;
 • elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar schriftelijk gemachtigd heeft;
 • hoofd van een instelling voor gezondheidszorg;
 • curatoren voor onder curatele gestelden.

Heeft u niet hetzelfde (nieuwe) woonadres als uw minderjarige kind, dan kunt u de verhuizing alleen persoonlijk aan de balie doorgeven. Hiervoor heeft u schriftelijke toestemming van de andere ouder/gezaghouder nodig. De schriftelijke toestemming moet u samen met een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs aan de balie tonen.

Toestemmingsformulier verhuizing minderjarig kind (PDF)

Waar moet een machtiging voor het doorgeven van een verhuizing aan voldoen?

 • waarvoor u iemand machtigt;
 • uw nieuwe adres; 
 • wie u machtigt;
 • uw handtekening.

U moet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs met de gemachtigde meegeven. De gemachtigde kan dan met zijn/haar eigen identiteitsbewijs en met uw machtiging en kopie van uw geldige identiteitsbewijs de verhuizing voor u doorgeven op het gemeentehuis.

Ook handig