Hervestiging vanuit het buitenland

Komt u vanuit het buitenland en gaat u opnieuw in Nederland wonen? Dan moet u binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk aangifte doen bij de gemeente.

Contact met de gemeente

Heeft u niet eerder in Nederland gewoond of bent u naar het buitenland verhuisd voor 1 oktober 1994? Dan moet u bij de gemeente een eerste inschrijving in Nederland doen.

Een gemeente moet de identiteit vaststellen van iedereen die zich in Nederland inschrijft. Daarom moet u persoonlijk met uw identiteitsbewijs bij ons langskomen.

Als u met uw hele gezin naar Nederland verhuist, moeten ook uw partner en uw kinderen zich persoonlijk inschrijven.

U moet de volgende stukken meebrengen:

  • Reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  • Als u afkomstig bent van de Nederlandse Antillen of Aruba: bewijs van uitschrijving.
  • Andere brondocumenten over belangrijke gebeurtenissen in uw leven na de datum dat u bent vertrokken uit Nederland.
  • Documenten waaruit blijkt dat u een bepaald pand bewoont, bijvoorbeeld huurcontract, eigendomsbewijs, een verklaring van de hoofdbewoner van het pand.

Van akten uit sommige landen vereist de gemeente dat het document is gelegaliseerd. Voor legalisatie en verificatie van buitenlandse documenten verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid "Legalisatie van documenten".

Ook handig