Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Voor een huwelijk in het buitenland heeft u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Daarin staat dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. Woont u niet meer in Nederland? Dan vraagt u de verklaring van huwelijksbevoegd aan in de laatste gemeente waar u in Nederland heeft gewoond.

Contact met de gemeente

Woont u in de gemeente Tynaarlo? Dan kunt u contact met ons opnemen om een verklaring van huwelijksbevoegdheid aan te vragen. De gemeente bespreekt met u welke documenten u moet inleveren. Als u niet meer in Nederland woont, dan vraagt u de verklaring aan bij uw laatste woongemeente voor u naar het buitenland vertrok. Bent u nooit ingeschreven geweest in Nederland? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt gaan trouwen.

Bij uw aanvraag heeft u een geldig identiteitsbewijs van u en uw partner nodig. Daarnaast kan de gemeente u nog vragen andere documenten in te leveren:

  • Een recent afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner.
  • Als u of uw partner in het buitenland woont een verklaring van woonplaats/nationaliteit/burgerlijke staat. De verklaring vraagt u aan in uw huidige woonplaats.
  • Wanneer u eerder gehuwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap heeft gehad en de akte is niet geregistreerd in de BRP, dan heeft u een echtscheidingsakte of akte van ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een overlijdensakte nodig.

Behalve van de identiteitsbewijzen moet u van alle documenten het origineel meesturen. Soms moeten buitenlandse documenten worden gelegaliseerd. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid "Legaliseren van buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland".

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost € 29,00. 

Ook handig