Toestemming reisdocument voor kinderen tot 18 jaar

Wilt u voor uw kind een paspoort of identiteitskaart aanvragen? Dan moeten beide ouders/gezaghouders hiervoor toestemming geven. U kunt dit vooraf digitaal aan ons doorgeven.

Direct digitaal uw toestemming voor een paspoort of ID-kaart geven

Kinderen moeten zelf aanwezig zijn bij de aanvraag en het ophalen van hun paspoort en/of ID-kaart. Voor een paspoort is er toestemming nodig tot 18 jaar, voor een ID kaart is er toestemming nodig tot 12 jaar.

Het geven van de toestemming geldt alleen voor ouders die het ouderlijk gezag hebben. Heeft u geen gezag? Dan hoeft u geen toestemming te geven. Heeft iemand anders dan de ouders het gezag, bijvoorbeeld een voogd, dan moet deze gezaghouder schriftelijk toestemming geven. Ook moet een bewijs worden ingeleverd waaruit blijkt dat deze persoon/instantie het gezag heeft.

Toestemming geven kan op de onderstaande manieren. Het aanvraagproces aan de balie wordt versneld wanneer beide ouders vooraf digitaal toestemming geven, ook wanneer zij bij de aanvraag op het gemeentehuis aanwezig zijn. Zie hiervoor "digitaal met uw DigiD".

Beide ouders geven persoonlijk met hun eigen DigiD toestemming. Wanneer beide ouders vooraf digitaal toestemming hebben gegeven dan kan de minderjarige de aanvraag op het gemeentehuis doen. Het is dan niet meer nodig dat beide ouders meekomen naar de afspraak. 

De digitale toestemming is eenmalig te gebruiken en moet voor de aanvraag van het paspoort of ID-kaart bij de gemeente ontvangen zijn. Het paspoort of de ID-kaart moet binnen 3 maanden na het geven de toestemming zijn aangevraagd. Na deze termijn vervalt de toestemming. U kunt voor meerdere kinderen tegelijk toestemming geven voor zowel een paspoort als een ID-kaart. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Kunt u uw toestemming niet online doorgeven omdat u bijvoorbeeld geen (geldig) DigiD heeft? Dan moet(en) deze ouder(s)/gezaghouder(s) persoonlijk op het gemeentehuis schriftelijk toestemming geven. U geeft dan tijdens de aanvraag van het paspoort of ID-kaart van uw kind aan de balie toestemming. 

Kunt u door omstandigheden niet meekomen tijdens de afspraak, dan kunt u voor de aanvraag van het paspoort of de ID-kaart van uw kind alvast toestemming geven op het gemeentehuis. U maakt hiervoor een afspraak ‘legalisatie handtekening’. Naar de afspraak neemt u een geldig identiteitsbewijs mee. U ondertekent het toestemmingsformulier in het bijzijn van de ambtenaar van de gemeente. De ambtenaar vergelijkt de handtekening met de handtekening op uw identiteitsbewijs. Hij bewaart deze schriftelijke toestemming op het gemeentehuis totdat de aanvraag voor het paspoort of ID-kaart door uw kind is gedaan.

Bent u niet in de gelegenheid om op het gemeentehuis in Vries langs te komen? Dan kunt u in een andere gemeente toestemming geven door uw handtekening op het toestemmingsformulier persoonlijk te laten legaliseren. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Indien u in het buitenland woont, kunt u hiervoor terecht bij een ambassade en/of consulaat. Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is.

Het toestemmingsformulier met uw gelegaliseerde handtekening moet bij de aanvraag van het paspoort of ID-kaart van uw kind ingeleverd worden, samen met een goed leesbare kopie van uw geldig identiteitsbewijs.