Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens aanvragen

In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn de gegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woont. Het gaat hierbij om adresgegevens, informatie over een huwelijk op geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden gedeeld met andere overheidsinstellingen. Wilt u niet dat uw gegevens aan anderen (bijvoorbeeld advocaten) wordt gedeeld? Dan kunt u een verstrekking beperking van uw persoonsgegevens aanvragen. 

Direct verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens aanvragen (met DigiD)

De gemeente geeft uw persoonsgegevens altijd door aan andere overheidsinstellingen. Daarnaast worden uw gegevens ook gegeven aan bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Deze instellingen gebruiken uw gegevens voor het uitvoeren van hun wettelijke taken. De organisaties die uw gegevens ontvangen hebben hiervoor goedkeuring gekregen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Wij zijn verplicht om uw gegevens met deze organisaties te delen. Als u verstrekkingsbeperking aanvraagt, kunt u het delen van informatie met de hiervoor genoemde organisaties niet tegenhouden. 

Wilt u meer informatie aan wie wij uw gegevens wel verstrekken? Dat kunt u lezen in onze gemeentelijke verordening. 

Wij zorgen met veel aandacht voor uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan iedereen gegeven. Voor bijvoorbeeld familie, verenigingen of andere bewoners geldt dat wij uw informatie niet delen. Wilt u dat iemand anders uw persoonsgegevens aanvraagt? Dan moet u hier toestemming voor geven. Wilt u meer informatie aan wie wij uw gegevens wel verstrekken? Dat kunt u lezen in onze gemeentelijke verordening. 

Er zijn ook organisaties die uw informatie nodig hebben zodat zij hun werk kunnen doen. Een voorbeeld hiervan is een advocaat. Een advocaat kan uw informatie nodig hebben voor het aanspannen van een rechtszaak. U kunt ook denken aan kerken. Kerken hebben uw gegevens nodig voor het bijhouden van hun ledenadministratie. Voor deze organisaties kunt u verstrekkingsbeperking aanvragen. Als u verstrekkingsbeperking heeft, zullen wij per verzoek kijken of wij uw gegevens delen. Soms is er een wet die bepaalt dat wij uw gegevens wel moeten delen. Wij zullen per situatie kijken of wij uw gegevens verstrekken of niet. Wij geven u altijd de mogelijkheid om hierover uw mening te geven. 

Wilt u verstrekkingsbeperking aanvragen? Dat mag als u voldoet aan een van de volgende punten:

  • U bent 16 jaar of ouder;
  • U bent de ouders, voogden of verzorgers voor iemand die jonger is dan 16 jaar;
  • U bent een curator voor de onder curatele gestelde. 

U kunt digitaal een aanvraag tot verstrekkingsbeperking inleveren. U krijgt een bericht van de gemeente wanneer wij uw aanvraag behandeld hebben. 

U kunt ook aan de balie een aanvraag tot verstrekkingsbeperking inleveren. Hiervoor moet u een afspraak maken. Aan de balie moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien. 
 

Het aanvragen van verstrekkingsbeperking is gratis.