Nederlander worden

Hebt u bij uw geboorte niet de Nederlandse nationaliteit verkregen? Dan kunt u het Nederlanderschap na verloop van tijd en onder bepaalde voorwaarden aanvragen. Er zijn twee manieren om Nederlander te worden: door optie of naturalisatie.

Een verzoek voor naturalisatie dient u in bij de gemeente. Wij controleren uw aanvraag en sturen deze met het advies van de burgemeester naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND beslist op grond van dit advies of u in aanmerking komt. Vervolgens ondertekent het staatshoofd het Koninklijk Besluit, waarbij u het Nederlanderschap krijgt. We sluiten de procedure af met de naturalisatieceremonie. De procedure duurt maximaal 12 maanden. In principe verliest u bij naturalisatie uw eigen nationaliteit. Er zijn uitzonderingen waarbij u deze wel mag behouden. 

Aanvraag doen? Neem eerst contact met ons op

Als u een verzoek wilt indienen voor naturalisatie, neem dan telefonisch contact met ons op via 0592 - 266 662. Wij zoeken dan uit of u aan alle voorwaarden voldoet. Is dat het geval? Dan laten wij u weten wat u nodig heeft om het Naturalisatieverzoek te doen. Vervolgens spreken we een moment af waarop u langskomt om het verzoek persoonlijk in te dienen. Nadat wij uw naturalisatieverzoek hebben ontvangen, de formulieren zijn ondertekend en de kosten betaald, stelt de burgemeester zijn advies op. Dat sturen we samen met uw verzoek naar de IND.

Voorwaarden

De meest actuele informatie over de voorwaarden waaraan u moet voldoen voor naturalisatie vindt u op de website van de IND.

Kosten

De meest actuele informatie over de kosten van een naturalisatieverzoek vindt u op de website van de IND.

Optie is de eenvoudigste en snelste manier om Nederlander te worden. Uw optieverzoek wordt afgehandeld door de burgemeester. Hij besluit binnen 13 weken of u Nederlander mag worden. Heeft de burgemeester positief besloten? Dan wordt u uitgenodigd voor een ceremonie waar u de bevestiging van het Nederlanderschap krijgt uitgereikt. Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure? Dan kunt u Nederlander worden door de naturalisatieprocedure.

Aanvraag doen? Neem eerst contact met ons op

Wilt u een optieverklaring afleggen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0592 - 266 662. Wij zoeken dan uit of u aan alle voorwaarden voldoet. Is dat het geval? Dan laten wij u weten wat u nodig heeft om de verklaring af te kunnen leggen. Vervolgens spreken we een moment af waarop u langskomt uw optieverklaring af te leggen.

Voorwaarden

De meest actuele informatie over de voorwaarden waaraan u moet voldoen vindt u op de website van de IND.

Kosten

De meest actuele informatie over de kosten van een optieverklaring vindt u op de website van de IND.

Wilt u liever persoonlijk contact met iemand van de Immigratie- en Naturalisatiedienst? Neem dan telefonisch contact op via 088 - 043 04 30. Voor overige contactgegevens kunt u terecht op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst.