Registratie van levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen

Vanaf 4 februari 2019 is het mogelijk om kinderen die levenloos geboren zijn, te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Met de registratie worden deze kinderen zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP.

Formulier 'Verzoek tot opnemen kind op persoonslijst'

U doet het verzoek voor registratie van uw levenloos geboren kind in de BRP in uw woongemeente. U kunt het verzoek alleen voor u zelf doen. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen.

Voor de registratie in de BRP hebben we een ‘akte van levenloos geboren kind’ of een ‘akte van geboorte (levenloos)’ nodig. Wanneer u twijfelt of deze akte is opgemaakt, kunt u contact zoeken met de geboortegemeente. U kunt het verzoek doen als u op het moment van de geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de BRP.

Het verzoek voor registratie van uw levenloos geboren kind in de BRP kan na 4 februari 2019 schriftelijk worden ingediend bij uw woongemeente. U kunt hiervoor het formulier ‘Verzoek tot opnemen kind op persoonslijst’ invullen. Het formulier stuurt u samen met een kopie van uw identiteitsbewijs en een kopie van de akte naar:

Gemeente Tynaarlo

Postbus 5

9480 AA Vries

Als er geen akte is opgemaakt kunt u telefonisch contact opnemen. De medewerker zal dan met u bespreken welke documenten nodig zijn.

Formulier 'Verzoek tot opnemen kind op persoonslijst' (PDF)

Ook handig