Erkennen van een kind

Bent u niet getrouwd? En hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind bij geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u de wettelijke vader of duomoeder zijn? Dan moet u het kind erkennen. U hoeft niet de biologische ouder te zijn. U kunt een kind op drie momenten erkennen: vóór de geboorte, bij de aangifte van de geboorte en na de aangifte. Voor de erkenning van een kind moet u telefonisch een afspraak maken.

Contact met de gemeente

Let op: wilt u niet het gezamenlijk gezag over uw kind, dan moet u beide in persoon langskomen!

U kunt een kind zowel vóór als na de geboorte erkennen. Als u het na de geboorte erkent en u wilt naamskeuze doen, dan moet de biologische moeder (uit wie het kind wordt/is geboren) persoonlijk aanwezig zijn bij de geboorteaangifte.

De erkenning van een kind betekent het volgende:

  • tussen u en uw kind ontstaan familierechtelijke betrekking;
  • u bent officieel verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind tot het 21 jaar wordt;
  • u en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen;
  • uw kind krijgt mogelijk uw nationaliteit. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan u de nationaliteit heeft;
  • bij erkenning voor 1 januari 2023 heeft u niet allebei automatisch het ouderlijk gezag over uw kind. Als u dat wel wilt dan moet u dat apart regelen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid "Erkenning kind".

Kinderen die niet geboren worden uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap, krijgen de achternaam van de biologische moeder (uit wie het kind wordt/is geboren).

Bij de erkenning kan gekozen worden voor de achternaam van de moeder of de erkenner. Wilt u het kind de achternaam van de erkenner geven? Dan moeten u en uw partner samen naar het gemeentehuis.

Dit geldt voor het eerste kind uit die relatie. Alle volgende kinderen uit dezelfde relatie krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind.

Voor de erkenning van een kind moet u een telefonische afspraak maken.

  • De erkenner moet persoonlijk aanwezig zijn voor de erkenning.
  • De biologische moeder (uit wie het kind wordt/is geboren) moet schriftelijk toestemming geven voor de erkenning van het kind. Gaat het om het eerste kind en krijgt het kind de geslachtsnaam van de erkenner? Dan moet de biologische moeder persoonlijk aanwezig zijn bij de erkenning.
  • U moet geldige identiteitsbewijzen van uzelf en van de moeder meenemen.

Als u het kind erkent na 1 januari 2023 heeft u beiden automatisch gezamenlijk het ouderlijk gezag. Ook als u ongehuwd bent en geen geregistreerd partnerschap heeft afgesloten. U hoeft het gezag niet langer samen aan te vragen bij de rechtbank. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer informatie over de wijziging vanaf 1 januari 2023

Wordt een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moet u het gezamenlijk gezag wel regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren. Op de website van de Rechtspraak staat meer informatie over het aanvragen van het ouderlijk gezag

Ook handig