Concept-Woonvisie 2022-2027 ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders wil meer grip op de woningmarkt: tenminste 100 extra sociale huurwoningen voor 2030 en een duidelijke leidraad voor een gevarieerd aanbod in prijs en woningtype voor zowel gemeentelijke als particuliere projecten vanaf 20 woningen. Dit moet ruimte geven aan gezinnen, senioren en starters. Dat is de insteek van de concept-woonvisie die het college van B&W vandaag heeft vastgesteld.

Direct de concept-woonvisie 2022-2027 inzien

Een langetermijnoplossing ligt niet in de focus op één doelgroep

De krapte op de woningmarkt is volgens wethouder wonen Pepijn Vemer niet op te lossen door je als gemeente bij nieuwbouw alleen op een specifieke doelgroepen te richten. Een mengvorm van verschillende soorten woningen en flexibele bouw is volgens hem de sleutel. “Want je kunt niet veronderstellen dat alle ouderen gaan verhuizen als wij alleen nog seniorenwoningen bouwen. En als we alleen starterswoningen bouwen, zonder dat er doorgroeimogelijkheden zijn, dan zetten we de huidige kopers over een aantal jaar klem. Bovendien zijn de kopers van nu, niet de kopers van de toekomst. Woonwensen en woonbehoeften veranderen.”

Belangrijkste voorstellen uit de woonvisie

B&W zetten dus in op gemêleerde woonwijken, waarin verschillende doelgroepen aan bod komen. De voornaamste voorstellen die hier aan moeten bijdragen zijn:

 • vóór 2030 tenminste 100 extra sociale huurwoningen bouwen met de woningbouwcorporaties.
 • duidelijke uitganspunten voor gemeentelijke bouwprojecten vanaf 20 woningen:
  • minstens 30% goedkope huur (< huurtoeslaggrens) en koop (max. € 250.000*)
  • minstens 35% middeldure huur (< € 1.000*) en koop (€ 250.000 - NHG-Grens*)
  • 30% dure huur ( > €1.000*) en koop (> € 355.000*)
   *Koopgrenzen en huurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd en aangepast
 • een doelgroepenverordening voor particuliere bouwprojecten vanaf 20 woningen. Hierin moeten regels komen te staan die vergelijkbaar zijn met de uitgangspunten die de gemeente voor haar projecten hanteert.

Ter inzage

Iedereen die dat wil kan in de periode van 8 maart tot en met 18 april de concept-woonvisie inzien. Het stuk kunt u hier lezen. De bijlagen vindt u onderaan deze pagina. Ook ligt er in het gemeentehuis een papieren exemplaar, deze kunnen geïnteresseerden tijdens kantooruren komen inzien. Een afspraak maken is niet nodig.

Belanghebbenden en belangstellenden kunnen tot en met 18 april reageren op de concept-woonvisie door een email te sturen naar info@tynaarlo.nl. Een brief schrijven kan ook: gemeente Tynaarlo, t.a.v. het college van B&W, Postbus 5, 9480 AA te Vries.

Ook handig