Rioolverstopping

Loopt het afvalwater niet meer goed weg? Dan kan het zijn dat uw riool verstopt is. Als het riool op uw eigen grond is verstopt, dan moet u de verstopping zelf (laten) verhelpen. Een verstopping op grond van de gemeente wordt door ons verholpen.

Waar zit de verstopping? 

Om erachter te komen waar de verstopping zit, moet u het ontstoppingsstuk vinden. Dit is de laatste put in de huisaansluiting. Het ontstoppingsstuk ligt meestal op uw eigen terrein op ongeveer een halve meter van de grens van uw grond naar gemeentelijk grond, op een diepte van ongeveer 0.80 meter. Kunt u het ontstoppingsstuk niet vinden? De gemeente weet van veel huizen waar het ontstoppingsstuk zit. Neem contact op via 0592 – 266 622. 

Verstopping op gemeentegrond

Als het ontstoppingsstuk vol met water staat, dan zit de verstopping op gemeentelijk terrein. In dat geval maakt u een melding via het formulier riolering en water of belt u naar de gemeente op telefoonnummer 0592 - 266 662. Buiten kantooruren en in het weekend kunt u ons bereiken op het storingsnummer 06 - 51 56 99 91. Let op: op dit storingsnummer kan alleen gebeld worden voor spoedzaken met betrekking tot de riolering. Laat het ontstoppingsstuk open liggen. De gemeente zorgt ervoor dat de melding wordt opgepakt en de verstopping gratis verholpen wordt.

Verstopping op eigen grond

Is het ontstoppingsstuk leeg, dan zit de verstopping op uw eigen terrein. U kunt dan zelf een bedrijf vragen de verstopping op te lossen. U moet het ontstoppen van het riool zelf betalen. Als u een woning huurt van Woonborg of de Stichting Eelder Woningbouw (SEW), neem daar dan contact mee op.

Let op! De gemeente vergoedt gemaakte kosten voor het reinigen, ontstoppen, repareren van het riool of camera-inspecties door ontstoppingsbedrijven nooit, ook al blijkt de verstopping achteraf op gemeentelijk terrein te zitten. 

Twijfelt u over de situatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente. U kunt ons bereiken op 0592 – 266 662.

Kies een betrouwbaar ontstoppingsbedrijf

Sommige bedrijven met spoedservice maken misbruik van uw situatie. Let dus goed op als u een bedrijf zoekt. Voorkom hoge kosten (tot duizenden euro’s) door vooraf duidelijke afspraken te maken over de werkzaamheden en het bedrag.

Riolering in het buitengebied

Woont u in het buitengebied en loost u uw afvalwater via een rioolgemaal? En heeft u last van een verstopping of ander probleem? In dat geval maakt u een melding via onze website of belt u naar de gemeente: 0592 - 266 662.

Wat mag wel en wat mag niet in het riool?

Vaak weet men eigenlijk niet goed wat wel en wat niet in het riool mag. Op de website van Stichting Rioned vindt u daar meer informatie over.

Ook handig