Rioolverstopping

Een verstopt riool is altijd vervelend. Ga bij een verstopt riool altijd eerst na waar de verstopping zit en of de afvoer doorloopt. Als blijkt dat de totale afvoer van rioolwater niet doorloopt, dan is het ontstoppingsputje de volgende controle. Die vindt u op uw perceel. Vlakbij de perceelgrens, langs de openbare weg waarin het hoofdriool en de aansluiting naar uw perceel ligt. Wanneer u niet weet waar dit putje zich bevindt neem dan contact op met de gemeente.

Is het ontstoppingsputje leeg?

Dan zijn uw eigen rioolleidingen verstopt. Het is raadzaam een deskundig bedrijf in te huren om de verstopping te verhelpen. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening. Als u een woning huurt van Woonborg of de Stichting Eelder Woningbouw (SEW), neem daar dan contact mee op.

Is het ontstoppingsputje vol?

Dan zit de verstopping in de aansluitleiding van de gemeente. Dien dan u melding in via het formulier riolering en water. Buiten kantooruren kunt u bellen met 06 - 51 51 24 82. Wij lossen de verstopping dan gratis op.

Wat mag wel en wat mag niet in het riool?

Vaak weet men eigenlijk niet goed wat wel en wat niet in het riool mag. Op de website van Stichting Rioned vindt u daar meer informatie over.

Ook handig