Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop is een uitheemse plantsoort en groeit snel. Een mooie plant die we desondanks toch graag kwijt willen.

Dat willen we graag, omdat:

  • hij alle andere planten verdringt en daarmee een bedreiging vormt voor inheemse soorten, natuurwaarden en biodiversiteit;
  • de diepe en sterk groeiende wortels de stabiliteit van funderingen van bouwwerken kunnen ontwrichten;
  • wegen en paden schade kunnen ondervinden;  
  • taluds, dijken, oevers en geluidswallen uitzakken door uitspoeling (erosie)  nadat de grasmat verdwenen is als gevolg van verdringing door de Japanse duizendknoop.

In gemeentelijke natuurterreinen met een hoge biodiversiteit wordt de Japanse duizendknoop op milieuvriendelijke wijze bestreden. Buiten deze terreinen treft de gemeente Tynaarlo maatregelen om verdere verspreiding binnen haar eigendom zo goed mogelijk tegen te gaan, maar bestrijdt ze de duizendknoop niet. De plant vormt in Nederland geen zaad en verspreidt zich alleen via wortels en stengeldelen.

Wat kunt u doen tegen Japanse duizendknoop?

Onderzoek wijst uit dat bestrijding lastig is. De Japanse duizendknoop lijkt onuitroeibaar. U vindt over bestrijdingsmethoden informatie op de website "bestrijding van duizendknoop". Net als bij andere ‘wortelonkruiden’ is herhaling van de bestrijding noodzakelijk. De plant raakt hierdoor uitgeput.

Gooi plant- en of wortelresten niet op de composthoop maar in de groene container. Door gecontroleerde compostering bij een temperatuur van 55 tot 70 C° gedurende meer dan 3 dagen gaat de plant dood en kan zich niet verder verspreiden. Soms worden stengeldelen (‘Polygonum’) gebruikt in bloemstukken: doe ook deze in de groene container!

Meer informatie

Het college van B&W heeft op 6 mei 2020 het beleid “Invasieve soorten” vastgesteld. Indien u meer informatie wenst over het beleid "Invasieve soorten" dan kunt u dat opvragen via info@tynaarlo.nl