Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop is een uitheemse plantsoort en groeit snel. Een mooie plant die we desondanks toch graag kwijt willen.

Dat willen we graag, omdat:

  • hij harder groeit dan alle andere planten en daarmee een bedreiging vormt voor inheemse soorten;
  • de plant geen natuurlijke vijanden heeft (dieren die er van leven) of concurrentie heeft van de inheemse soorten;
  • hij diepe en sterke wortelstokken heeft die stabiliteit van wegen en bouwwerken kan aantasten;
  • taluds, dijken, oevers en geluidswallen kunnen verzwakken door uitspoeling (erosie).

De gemeente Tynaarlo neemt maatregelen om verdere verspreiding (binnen de gemeentegrenzen) zo goed mogelijk tegen te gaan. De plant vormt in Nederland geen zaad en verspreidt zich alleen via wortels en stengeldelen. Op plekken waar hij schade brengt, bijvoorbeeld in verharding, halen we hem weg door de grond af te graven. Op andere plekken in de bebouwde kommen zorgen we dat de huidige plekken niet uitbreiden, dus halen we nieuwe plekken weg. Verder maaien we soms het gewas zorgvuldig af, om de plant zo uit te putten. Dit moet echter heel zorgvuldig gebeuren, om te voorkomen  dat plantenresten worden verspreid en nieuwe planten ontstaan. Verder wordt de Duizendknoop soms bestreden met stroomstoten die de cellen van de plant dood branden. Dat is echter een heel arbeidsintensieve en daardoor kostbare zaak.

Wat kunt u doen tegen Japanse duizendknoop?

Bestrijding is lastig, de plant lijkt onuitroeibaar. Informatie over bestrijdingsmethoden staat op de website bestrijdingduizendknoop.nl. Net als bij andere ‘wortelonkruiden’ is herhaling van de bestrijding noodzakelijk. De plant raakt hierdoor uitgeput.

Let op: gooi plant- en of wortelresten niet op de composthoop maar in de GRIJZE container.

Meer informatie

Het college van B&W heeft op 6 mei 2020 het beleid “Invasieve soorten” vastgesteld. Indien u meer informatie wenst over het beleid "Invasieve soorten" dan kunt u dat opvragen via info@tynaarlo.nl