Afvalinzameling

Huisvuil wordt huis-aan-huis opgehaald. Op de afvalkalender ziet u wanneer u welk afval kunt aanbieden. U vindt de afvalkalender op de website van Mijn Afvalwijzer.

Meteen naar de afvalkalender op Mijnafvalwijzer.nl

Wilt u op uw mobiele telefoon zien wanneer het afval in uw buurt opgehaald wordt? Download dan de MijnAfvalwijzer app via de AppStore of GooglePlay. U krijgt dan een melding als u uw afval aan de weg kunt zetten. 
Als uw postcode en huisnummer niet bekend zijn in de afvalwijzer dan kunt u een melding doen via het formulier 'Melding Openbare Ruimte indienen.'

Afval buiten zetten

Zet uw container vóór 07.30 uur buiten, dat mag ook de avond van tevoren. Zet uw container aan de straat of op de stoep met de opening van het deksel naar de straat toe.
De container wordt geleegd tussen 7.30 en 18.00 uur, in bijzondere gevallen wanneer bijvoorbeeld de inzamelauto pech heeft kan tot 22.00 uur worden ingezameld. De gemeente probeert bij vertraging dit zo snel mogelijk te communiceren via Facebook, Twitter en de Afvalwijzer App.

Als uw container niet geleegd is kan het zijn dat de chip in uw container kapot of geblokkeerd is. Of dat de vrachtwagen van de afvalinzamelaar een storing heeft.

U kunt deze meldingen doorgeven via de volgende formulieren;

Het kan ook zijn dat u het afval niet op de goede manier heeft aangeboden. Dan zit er een waarschuwingskaart aan uw container. Hierop staat de reden vermeld waarom uw container niet geleegd is. In dit geval kunt u de container de eerstvolgende ophaaldag opnieuw aanbieden.

De kosten voor de afvalinzameling worden in uw nota afvalstoffenheffing verwerkt. Met ingang van 1 januari 2019 werken de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze, en Assen samen op het gebied van belastingen. Het team Belastingen van de drie gemeenten werkt vanuit Gieten (Aa en Hunze). Kijk voor meer informatie op de gezamenlijke website.

Het legen van de PMD container (plastic, blik en drankenkartons), de medisch afval container en de gft container (groene container) is gratis. Hiervoor ontvangt u dus ook geen nota.

De kosten van het grofvuil bij de milieustraat zijn in 2024 € 0,18 per kilo met een minimum van € 3,60 per aanbieding.

Voor het aanbieden van papier, metaal, tuinafval, kca, glas, kleding, ijzer, wit- en bruingoed en elektrische apparaten bij de milieustraat worden geen kosten in rekening gebracht.

Drie containers: grijs, groen en pmd

De afvalstoffenheffing die u betaalt, is vanaf 2024 als volgt opgebouwd:

Soort kostenWat houdt dat inTarief
VastrechtVaste kosten€ 155,00
Kilotarief restafvalkosten per kilo restafval€ 0,18
Ledigingstarief restafvalkosten per keer dat u de container aan de straat zet€ 3,00

Ondergrondse container

De afvalstoffenheffing die u betaalt, is vanaf 2024 als volgt opgebouwd:

Soort kostenWat houdt dat inTarief
VastrechtVaste kosten€ 155,00
Inworptarief restafvalKleine inworp€ 0,54
 Grote inworp€ 1,08

1000 liter rolcontainer

De afvalstoffenheffing die u betaalt, is vanaf 2024 als volgt opgebouwd:

Soort kostenWat houdt dat inTarief
VastrechtVaste kosten in 2024€ 155,00
Kilotarief restafvalkosten per kilo restafval€ 0,18

Bosgebied Zeegse

Het reinigingsrecht dat u betaalt, is vanaf 2024 als volgt opgebouwd:

Soort kostenWat houdt dat inTarief
VastrechtVaste kosten per kwartaal in 2024€ 38,75
Inworptarief afvalKleine inworp€ 0,54
 Grote inworp€ 1,08

 

In een aantal gevallen kan het voorkomen dat u één of meerdere nieuwe afvalcontainers nodig heeft.

  • Uw container is gestolen of vernield (doe hiervan altijd eerst aangifte bij de politie)
  • Uw container is beschadigd
  • U heeft na uw verhuizing liever een grotere (240 liter) of kleinere (140 liter) container
  • U betrekt een nieuwe woning en moet nieuwe containers aanvragen

Uw PMD container van 240 liter kunt u niet omruilen voor een 140 liter container

U kunt direct een nieuwe container aanvragen via dit formulier.

Heeft u teveel containers en wilt u deze bij ons inleveren? Neem dan contact met ons op via het algemene telefoonnummer 0592 - 266 662.

Kosten leveren of omruilen container

OmschrijvingKosten
Leveren of omruilen container: wanneer u een nieuw gebouwde woning betrekt, extra container of grotere of kleinere container aanvraagt€0,00
Leveren of omruilen container in het geval van diefstal, vernieling of schade door eigen toedoen€0,00
Containerslot + montage (per container)€33,00
Voorrijkosten (voor alle bovenstaande werkzaamheden)€15,00

Het tarief wordt niet verhoogd met voorrijkosten indien het gaat om het leveren, omruilen of innemen van een minicontainer (140/240 liter) per bezoek als gevolg van beschadiging die het gevolg is van slijtage bij normaal gebruik, of vanwege vermissing of beschadiging door de inzamelaar. Dit moet binnen 3 maanden na vestiging worden doorgegeven.

Oud papier wordt in de meeste dorpen ingezameld door verenigingen of scholen. Wij hebben geen overzicht wanneer zij inzamelen.

Oud papier kan ook ingeleverd worden op de gemeentewerf in Tynaarlo.

Met ingang van 1 januari 2019 worden er geen kosten in rekening gebracht wanneer u tuinafval naar de milieustraat brengt.

Medisch afval, zoals sondevoeding-, dialyse-, stoma-, en incontinentiemateriaal, is sinds 1 januari 2023 gratis. Je kunt hiervoor een 240 liter afvalcontainer met een gele deksel aanvragen. Deze container wordt gratis geleegd op dezelfde dag als de grijze restafvalcontainer. Er wordt ook geen gewicht van het afval geregistreerd.

Het is ook mogelijk om medisch afval op afspraak naar de milieustraat te brengen. Ook hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Aanvraag

U kunt een container met gele deksel aanvragen of een afspraak plannen via het meldingsformulier op de website of per mail via afval@tynaarlo.nl. Stuur met uw
aanvraag een bestelbon van het materiaal (met naam + adres) als bijlage mee.

 

Ook handig