Vreugdevuren en carbidschieten: vraag ontheffing aan!

Wie rond de jaarwisseling wil carbidschieten of een vreugdevuur wil stoken moet een ontheffing aanvragen. Aanvragen moeten zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk 1 december 2023, zijn ingediend bij de gemeente.

Dit kost niets. Te laat ingediende of niet volledig ingevulde aanvragen worden niet in behandeling genomen. 

De formulieren staan op www.tynaarlo.nl bij het onderdeel Carbidschieten en vreugdevuren. De formulieren moeten duidelijk en volledig worden ingevuld. Stuur een plattegrond mee en vergeet niet het formulier te ondertekenen. Mail het ingevulde formulier naar info@tynaarlo.nl of stuur het op naar de gemeente Tynaarlo, Postbus 5, 9480 AA Vries.


Politie, brandweer en de gemeente zien toe op de naleving van de regelgeving. Vreugdevuren, waarvoor geen ontheffing is verleend worden opgeruimd. De kosten daarvan en de eventueel aangebrachte schade, brengt de gemeente bij de overtreders in rekening. Ook wordt een proces-verbaal opgemaakt.