Vertraging in afvalinzameling

De afvalinzameling voor restafval van vandaag loopt vertraging op. Een auto van Prezero is defect.

De routes van vandaag worden wel gereden, maar later dan gebruikelijk. Laat de containers dus staan aan de weg, totdat ze geleegd zijn.