Gemeenteraad Tynaarlo vergadert 27 februari

De gemeenteraad vergadert weer op dinsdag 27 februari om 20.00 uur. Kijk op raad.tynaarlo.nl voor de volledige agenda en bijbehorende stukken. 

De gemeenteraad vergadert in het gemeentehuis in Vries over onder andere Vaststellen bestemmingsplan ‘Kleinere Kernen, Brinksteeg 2 Zeijen' en Bestemmingsplan Tynaarlosestraat 58 Vries.

De vergaderingen zijn openbaar en publiek is van harte welkom. Je kunt ook live meekijken via raad.tynaarlo.nl. Wil je zelf iets zeggen in deze vergadering? Neem dan contact op met de griffie: griffie@tynaarlo.nl