Fashioncheques voor kinderen uit minimagezinnen

Om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen tegemoet te komen, stelt de gemeente Tynaarlo een Fashioncheque (kledingpas) beschikbaar ter waarde van € 40,-.

Hiermee wil de gemeente kinderen in minimagezinnen extra ondersteunen. Dit is een aanvulling op de bestaande regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De cheque is in meerdere keren te besteden bij de aangesloten winkels en modeketens bij Fashioncheque.

Kinderen uit gezinnen die een uitkering ontvangen via Werkplein Drentsche Aa hebben de Fashioncheque automatisch thuisgestuurd gekregen. Inwoners met een minimum inkomen* en inwonende kinderen tot 18 jaar die de cheque niet hebben ontvangen kunnen contact opnemen met de sociale teams. Dit kan tot en met 13 december 2019 via sociaalteam@tynaarlo.nl of 0592-266737.

*Het gaat om een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Zie onderstaande tabel voor de bedragen.

Netto (gezins-) inkomen per maand, inclusief vakantietoeslag, per 1 juli 2019

  21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd Vanaf pensioen-gerechtigde leeftijd Vermogensgrens
     120%    120%  
Alleenstaande*  € 1.236,50  € 1.384,84  €   6.120,-
Alleenstaande  ouder met kind(eren) < 18 jaar* € 1.236,50 € 1.384,84 € 12.240,-
Gehuwd of
samenwonend
€ 1.766,44  € 1.885,80 € 12.240,-

 Afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden kunnen andere bedragen gelden. 

* Voor alleenstaande jongeren tot 23 jaar gelden lagere bedragen.
* De bedragen zijn inclusief 5% vakantietoeslag.
* De bedragen gelden tot 1 januari 2020.