College van B&W stemt in met verkenning toekomst museum De Buitenplaats

Toelichting bij collegebesluit || De toekomst van Museum De Buitenplaats is onzeker door twee zware coronajaren en tegenvallende bezoekerscijfers. Om het museum voor de toekomst te behouden zijn ingrijpende keuzes nodig, anders zal het museum genoodzaakt zijn nog dit jaar haar deuren te sluiten. Hierop heeft het museum in Eelde de samenwerking gezocht met het Drents Museum en het Drents Landschap en trad het in overleg over de situatie met de gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe. Dit heeft geleid tot het mogelijke toekomstscenario "Het Drents Museum De Buitenplaats" dat nu verder verkend gaat worden.

In dit scenario zal het Drentse Landschap de gebouwen met de museumtuin gaan overnemen en beheren, en het Drents Museum de exploitatie en een deel van de collectie overnemen. Het zou een museum voor kunst uit de Art Nouveau periode kunnen worden, waarvoor de toonaangevende collectie Kunst 1185-1935 van het Drents Museum als uitgangpunt dient.

Het college van B&W heeft nu uitgesproken dat ze zich wil inzetten voor het behoud van het geheel van gebouwen en de tuin die nu samen museum De Buitenplaats vormen. Dat zijn het Nijsinghhuis, de oranjerie, de museumtuin, het museumpaviljoen en het museumcafé.

Voor de gemeente is dit besluit het startsein voor een onderhandelingstraject met de provincie Drenthe en stichtingen De Buitenplaats, Het Nijsinghhuis, Drents Museum en Het Drentse Landschap. Het doel is om in oktober van dit jaar tot een conceptovereenkomst te komen. Dit stuk zal dan voor behandeling en besluitvorming in het college van B&W en de gemeenteraad worden geagendeerd.

Naast inhoudelijk, juridisch en financieel inzicht moet deze conceptovereenkomst ook duidelijkheid gaan bieden over:

  • de maatschappelijke meerwaarde voor het dorp Eelde-Paterswolde;
  • de druk op de fysieke infrastructuur in Eelde die het plan met zich meebrengt en welke maatregelen hiervoor getroffen zouden moeten worden;
  • de mogelijkheden en beperkingen die het plan met zich meebrengt in relatie tot de uitwerking van de Centrumvisie Eelde, het Accommodatiebeleid 2.0 en het participatietraject Cultuurvisie.