Gemeentehuis gesloten op maandag 20 mei

In verband met 2e Pinksterdag is op maandag 20 mei 2024 het gemeentehuis in Vries gesloten.

15 maart 2023: Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er twee verkiezingen: één voor Provinciale Staten en één voor de waterschappen. Afhankelijk van uw nationaliteit ontvangt u uiterlijk 1 maart een stempas voor één of beide verkiezingen.

Als u niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt, kunt u niet stemmen voor de Provinciale Staten. U ontvangt dan alleen een stempas voor de waterschapsverkiezingen.

Binnen de gemeente Tynaarlo liggen twee waterschappen. De grens tussen beide waterschappen loopt van noord naar zuid, ongeveer langs de A28. Het rechter deel van de gemeente betreft het waterschap Hunze en Aa’s. Het linker deel is het gebied van het waterschap Noorderzijlvest. U woont in één van beide waterschappen, en zult van dat waterschap een stempas ontvangen.

 

Wat neemt u mee naar het stembureau?

Om te kunnen stemmen heeft u uw stempas en een identiteitsbewijs nodig. Dat is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Ook als u uw identiteitsbewijs niet tijdig heeft verlengd kunt u dus nog uw stem uitbrengen.

Is uw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar verlopen? Of heeft u geen identiteitsbewijs meer? Vraag dan tijdig een nieuw identiteitsbewijs aan. Dit kan alleen op afspraak. U kunt telefonisch een afspraak inplannen via 0592-266 662. Een nieuw identiteitsbewijs aanvragen duurt ongeveer een week.

Wat te doen als u uw stempas niet heeft ontvangen, bent kwijtgeraakt of als deze beschadigd is?

Dan kunt u digitaal een vervangende stempas aanvragen via www.tynaarlo.nl/verkiezingen. Uw aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 10 maart bij ons binnen zijn.

Tot en met dinsdag 14 maart 12.00 uur kunt u in het gemeentehuis persoonlijk een vervangende stempas aanvragen. Neemt u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee.

Stemmen bij volmacht: iemand anders voor u laten stemmen

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging (een volmacht). Voor de Provinciale Statenverkiezingen kunt u alleen een volmacht geven aan iemand die ook een stempas heeft ontvangen voor de provinciale staten van Drenthe. Voor de waterschapsverkiezingen kunt u alleen een volmacht geven aan iemand die een stempas voor hetzelfde waterschap als die van u heeft ontvangen. Iemand machtigen kan op twee manieren:

1. Een onderhandse volmacht. Vul hiervoor het gedeelte op de achterkant van uw stempas volledig in. Geef de ingevulde stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Dit mag tot de dag van stemming.

2. Een schriftelijke volmacht. Kijk voor meer informatie op www.tynaarlo.nl/verkiezingen. Uw aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 10 maart bij ons binnen zijn.

Wilt u in een andere gemeente uw stem uitbrengen?

Om in een andere gemeente te kunnen stemmen heeft u een kiezerspas nodig. Via www.tynaarlo.nl/verkiezingen kunt u digitaal een kiezerspas aanvragen. Uw aanvraag moet uiterlijk op vrijdag 10 maart bij ons binnen zijn.

Tot en met dinsdag 14 maart 12.00 uur kunt u in het gemeentehuis persoonlijk een kiezerspas aanvragen. Neemt u hiervoor een geldig identiteitsbewijs mee. U kunt met een kiezerspas voor de Provinciale Staten alleen stemmen in een gemeente binnen de provincie Drenthe. U kunt bij de gemeente waar u wilt gaan stemmen informeren of u in alle stembureaus in deze gemeente voor uw waterschap kunt stemmen.

Adressen stembureaus

Op 15 maart zijn er 25 stembureaus geopend. U kunt van 7.30 tot 21.00 uur uw stem uitbrengen in één van deze stembureaus. U kunt voor zowel de Provinciale Staten als voor beide waterschappen stemmen in elk stemlokaal binnen de gemeente Tynaarlo. Op een aantal locaties is meer dan één stembureau aanwezig. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking. Voor kiezers met een visuele beperking is er in het stembureau in het gemeentehuis een stemmal met audio-ondersteuning aanwezig.

Naam

Adres

Ons Dorpshuis

Bähler Boermalaan 4

VV Actief

Burg. J.G. Legroweg 30

Verzorgingshuis Symphonie

Hooiweg 18

Sportcentrum De Marsch (unit)

Hooiweg 196

Restaurant 't Huys van Bunne

Donderenseweg 1

MFA Borchkwartier (1)

Borchsingel 41

Verzorgingscentrum Kornoeljehof,

Tynaarlosestraat 56

Sporthal De Kamp

Oosterkampen 1

MFA Yders Hoes

Betmersweg 2

MFA De Spil

Zuidlaarderweg 1

Grand Café Het Witte Huis

Schipborgerweg 7

MFA De Zeijer Hoogte

Ubbenaseweg 7

Dorpshuis Klein Kruierij

De Kruijerij 4

Sporthal De Zwet (1)

De Klencke 32

Brasserie 't Hof van Zuidlaren

Groningerstraat 10

Sporthal De Zwet (2)

De Klencke 32

GKv Kandelaarkerk

Schipborgerweg 45 a

Mozaiek Woonzorgcentrum

Ludinge 13

Waterpark De Bloemert (Expeditiepoort)

De Bloemert 1

Dorpshuis De Zaandorre

Dorpsstraat 28 a

Gemeentehuis

Kornoeljeplein 1

Sporthal Groote Veen

Boomgaard 7

 't Loughoes

Kosterijweg 2

Brinkhotel

Brink O.Z. 6

MFA Borchkwartier (2)

Borchsingel 41

De gemeente Tynaarlo kiest ervoor om één stembureau zo ruim in te richten dat kiezers die dat willen op dezelfde wijze als bij de gemeenteraadsverkiezingen kunnen stemmen. Hiervoor is stembureau het gemeentehuis te Vries gekozen.

 Dit betekent:

  • Een ruime locatie waarin het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden.
  • een aparte in- en uitgang.
  • Een looproute met eenrichtingsverkeer.

Centrale stemopneming

Na sluiting van de stembureaus op 15 maart vindt om 21.00 uur in alle stemlokalen een voorlopige telling op partijniveau plaats.

Het tellen van de stemmen die op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht gebeurt op donderdag 16 maart vanaf 9.00 uur in Sporthal De Kamp, Oosterkampen 1, Vries.