Tijdelijke uitvoeringsregeling 25 jaar Tynaarlo

De gemeente Tynaarlo bestaat 25 jaar! En dat willen we samen met de inwoners van Tynaarlo vieren. Daarom is er ter ondersteuning van verenigingen en stichtingen een subsidieregeling tot stand gekomen.

Subsidie '25 jaar Tynaarlo' aanvragen

Voorwaarden

De voorwaarden voor de aanvraag van de subsidie zijn als volgt:

  • De subsidie aanvraag is alleen mogelijk voor stichtingen of verenigingen;
  • De activiteit heeft te maken hebben met cultuur, sport of welzijn;
  • Een aanvrager kan eenmalig een bedrag van maximaal € 500,- aanvragen;
  • Aanvragers kunnen een samenwerkingsverband aangaan waardoor zij de subsidie kunnen stapelen;
  • De activiteit heeft te maken met het vieren van 25 jaar gemeente Tynaarlo;
  • De activiteit moet plaats vinden in de gemeente Tynaarlo;
  • De activiteit moet plaats vinden in 2023;
  • Na afloop van de activiteit dient er een foto van de activiteit te worden gestuurd naar 25jaarTynaarlo@tynaarlo.nl (rekening houdend met de AVG).

Aanvragen

Ben je enthousiast geworden en wil je iets feestelijks organiseren voor onze inwoners? Vraag de tijdelijke uitvoeringsregeling '25 jaar Tynaarlo' aan. Aanvragen kan tot uiterlijk 30 november 2023.

Het subsidieplafond bedraagt 25.000 euro. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.