paarden op de zuidlaardermarkt

Voorjaarsmarkt Zuidlaren

Iedere tweede woensdag van april is de Voorjaarsmarkt in Zuidlaren. Dit jaar wordt de 68e editie van deze markt gehouden op 12 april 2023. De Voorjaarsmarkt is de eerste paardenmarkt van het jaar in Noord-Nederland. Naast de paardenmarkt is er ook een gezellige warenmarkt op de Grote Brink in het centrum. Bezoekers uit binnen- en buitenland komen hier op af. Mis het niet: de leukste start van het marktseizoen in Zuidlaren!

De inschrijving voor de warenmarkt op de Zuidlaarder Voorjaarsmarkt is gesloten.

Paardenmarkt

De eerste paardenmarkt van het jaar met gemiddeld rond de 200 paarden, ezels en pony's trekt veel bekijks. Er is veel aandacht voor het dierenwelzijn. Voorbeelden hiervan zijn de verplaatsing van het marktterrein naar een rustiger en omheinde plek, de verkorting van de marktduur, voorzieningen op het gebied van water en voer en de extra begeleiding en toezicht op het laden en lossen van dieren.

De markt wordt gehouden op de Brink tussen de Marktstraat en de Brink Z.Z., begint om 06.00 uur en is rond 12.00 uur afgelopen. Ook vanuit het buitenland is veel belangstelling voor deze markt.

In de loop van de nacht en vroeg in de morgen start de aanvoer. De ingang van de paardenmarkt aan de Marktstraat gaat om 06.00 uur open. Voor alle paardenverkopers geldt dat ze alleen toegang krijgen tot de markt met het ingevulde aan- / afvoerformulier in 2-voud ingevuld. Het formulier is hieronder te downloaden. Bij de ingang worden alle dieren door een dierenarts gekeurd en wordt de chip gelezen. Na betaling van het marktgeld (€ 2,00) kunnen de dieren het marktterrein op. 

Werkwijze aanvoer/afvoer formulier:
U kunt het formulier thuis digitaal invullen en uitprinten. Print het ingevulde formulier twee keer uit.

•    Het 1e formulier wordt bij aankomst voor de markt ingenomen / ingeleverd in de daarvoor bestemde containers. Hier worden de dieren na betaling van het marktgeld ook geschouwd en de chip gelezen.
•    Het 2e formulier neemt u mee de markt op. Op dit tweede formulier vult u bij verkoop van het dier ook de bestemming in (postcode en huisnummer van de plaats bestemming)

Bij het verlaten van de markt levert u het 2e formulier in, volledig ingevuld, in de daarvoor bestemde containers. Ook voor dieren die weer naar het adres van herkomst zijn gegaan, dient het formulier ingevuld en ingeleverd te worden.

LET OP: voor iedereen geldt, zonder ingevuld aanvoerformulier krijgt het dier geen toegang tot de markt!

Op het marktterrein lopen stewards rond die toezien op het dierenwelzijn. Voor de dieren is op het marktterrein water aanwezig (emmers zijn aanwezig). Ook ligt er voldoende hooi bij de balies. Tevens is op het marktterrein ruimte om de paarden te tonen aan de potentiële kopers (monsteren). Om 12.00 uur moet de handel worden gestaakt en om 13.00 uur moeten de dieren van het terrein af zijn.

Op de markt kunnen geen exportpapieren ter plaatse worden aangevraagd. In overleg met een nabijgelegen handelsstal kan dit (tegen betaling) worden geregeld.

Aanvoorcijfers Zuidlaarder Voorjaarsmarkt
JaarAantal
2022184
2021Geen markt
2020Geen markt
2019169
2018-
2017182
2016169 paarden en 20 ezels
2015220 paarden en 5 ezels
2014243
2013285
2012275 paarden, 6 ezels en 2 muilezels
2011321 paarden en 3 ezels

Warenmarkt

Tijdens de Zuidlaarder Voorjaarsmarkt worden er niet alleen paarden verhandeld, maar is er ook een warenmarkt met ongeveer 50 kramen. Naast de ‘reguliere’ marktkramen staan er ook kramen met (vaste) planten en struiken. De warenmarkt begint om 8.00 uur en sluit rond 17.00 uur.

Handelaren op de voorjaarsmarkt moeten ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Ook wanneer een handelaar de markt jaarlijks aandoet, moet hij ieder jaar een actueel bewijs van inschrijving bij de KvK aanleveren. Handelaren kunnen zich alléén via het digitale formulier aanmelden. Te laat ontvangen en onvolledige aanvragen, of aanvragen via email of brief, worden niet in behandeling genomen.

Prijzen

Prijzen
Standplaats€  5,80 per strekkende meter
Promotie en elektriciteit€15,10
Kraam huren€33,00 + 21% BTW

Let op:

  • De standplaatsen moeten voor 8.00 uur ingenomen zijn
  • De warenmarkt eindigt om 17.00 uur
  • De vergunninghouder moet zelf zorgen voor afvoer van afval van het marktterrein

Parkeren

Parkeren kan in de directe omgeving van de paarden- en warenmarkt.