Gemeentehuis gesloten op maandag 20 mei

In verband met 2e Pinksterdag is op maandag 20 mei 2024 het gemeentehuis in Vries gesloten.

Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, feest of een herdenking? En is uw evenement voor publiek toegankelijk? Dan heeft u vaak een vergunning nodig. Daarnaast moet u onderzoeken of uw evenement negatieve effecten kan hebben voor de natuurgebieden binnen de gemeente Tynaarlo. Op deze pagina kunt u lezen hoe u hieraan kunt voldoen.

Direct naar het digitale aanvraagformulier evenementenvergunning

Voor bepaalde kleinschalige evenementen die nagenoeg geen risico's of overlast met zich meebrengen heeft u waarschijnlijk geen evenementenvergunning nodig. Wilt u op zondag of een feestdag een evenement organiseren vóór 13.00 uur? Dan heeft u waarschijnlijk ook een ontheffing van de Zondagswet nodig. In het evenementenbeleid wordt nog gesproken over meldingsplichtige evenementen. Deze categorie is vervallen. Er kan alleen sprake zijn van een vergunningsvrij of vergunningplicht evenement.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met evenementencoördinator van de gemeente Tynaarlo.

Bij uw aanvraag dient u ook een draaiboek op te stellen. Hierbij kunt u een modeldraaiboek gebruiken wat u hieronder kunt downloaden:

draaiboek evenementen (DOCX)

In de volgende twee situaties heeft u een vergunning nodig:

 • U organiseert een evenement dat voor publiek toegankelijk is;
 • U organiseert een evenement in bijvoorbeeld een tent, de open lucht of een gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is.

Twijfelt u of u een vergunning moet aanvragen? Neem dan contact op met de evenementencoördinator van de gemeente Tynaarlo.

In de nota ‘Evenementenbeleid Gemeente Tynaarlo; Bruisend en Leefbaar’ leest u alles over het organiseren van evenementen in Tynaarlo. Deze nota vindt u onderaan deze pagina.:

Heeft uw evenement gevolgen voor het verkeer? Omdat er veel mensen op afkomen of omdat u de openbare weg gebruikt, zoals bij een straatfeest of een optocht? Dan moet u zelf zorgen voor gecertificeerde verkeersregelaars. Een verkeersregelaar moet eerst een online cursus volgen op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland.

Evenementen en de natuur. Wat betekent dit voor u als aanvrager?

Stikstof en soortenbescherming spelen een belangrijke rol in zowel de voorbereiding als tijdens evenementen. Wilt u een evenement organiseren dan moet u nagaan of het evenement stikstofneerslag zal veroorzaken of een ander effect heeft op een Natura 2000-gebied en de daar aanwezige beschermde dier- en plantensoorten. Dit laatste geldt ook voor andere (natuur)gebieden.

Gelukkig is er ruimte om evenementen te organiseren, maar niet alles kan altijd overal, evenementen moeten aan de regels voldoen. De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor organisatoren van evenementen. De provincie is het bevoegd gezag voor het afgeven van een natuurvergunning. U leest op de website van de Provincie Drenthe meer informatie over vergunningen en stikstof. U vindt de nieuwste informatie van de rijksoverheid en de provincie op de website BIJ12 van de gezamenlijke provincies. Indien u vragen heeft, stel ze gerust aan de helpdesk Stikstof en Natura 2000.

Soort evenementLeges
Grootschalig evenement1.682,20
Belastend evenement€ 160,45
Niet-belastende evenementen geen

De leges worden bij de aanvraag in rekening gebracht. Het in rekening brengen van de leges geeft geen garantie voor het toekennen van de vergunning. Voor niet-belastende evenementen worden geen leges geheven.

Er is geen evenementenvergunning vereist voor het organiseren van de volgende ééndaagse activiteiten:

 • buurt-/straatbarbecues;
 • opritverkoop/garagesales;
 • straatspeeldag/-feestdagen;
 • (verkeers)educatie-activiteiten en open (bedrijfs)dagen waarbij eigen producten of diensten worden aangeboden of getoond;
 • de activiteit voor zover deze activiteit gedurende de periode tussen 09.00 uur en 24.00 uur plaatsvindt;
 • de activiteit op één locatie/route plaatsvindt;
 • de activiteit niet plaatsvindt op een doorgaande weg, tenzij daarvoor een ontheffing is verleend;
 • de activiteit geen belemmering vormt voor de bereikbaarheid van hulpdiensten en gemeentelijke voertuigen;
 • er tijdens de activiteit geen versterkte muziek ten gehore wordt gebracht of hiervoor een ontheffing is verleend;
 • er tijdens de activiteit slechts enkele kleine objecten met een totale maximale oppervlakte van 30m2 worden geplaatst die voldoen aan de daarvoor gestelde veiligheidsvoorschriften en ter plaatse maximaal 150 personen tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn.

Ook handig