Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, feest of een herdenking? En is uw evenement voor publiek toegankelijk? Dan heeft u vaak een vergunning nodig.

Direct naar het digitale aanvraagformulier evenementenvergunning

Voor alle evenementen en bijeenkomsten kunnen nog aanvullende richtlijnen vanwege de coronamaatregelen gelden. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Voor bepaalde kleinschalige evenementen die nagenoeg geen risico's of overlast met zich meebrengen heeft u waarschijnlijk geen evenementenvergunning nodig. Wilt u op zondag of een feestdag een evenement organiseren vóór 13.00 uur? Dan heeft u waarschijnlijk ook een ontheffing van de Zondagswet nodig. In het evenementenbeleid wordt nog gesproken over meldingsplichtige evenementen. Deze categorie is vervallen. Er kan alleen sprake zijn van een vergunningsvrij of vergunningplicht evenement.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met evenementencoördinator van de gemeente Tynaarlo.

Bij uw aanvraag dient u ook een draaiboek op te stellen. Een format hiervoor vindt u hieronder:

draaiboek evenementen (DOCX)

In de volgende twee situaties heeft u een vergunning nodig:

  • U organiseert een evenement dat voor publiek toegankelijk is
  • U organiseert een evenement in bijvoorbeeld een tent, de open lucht of een gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is

Twijfelt u of u een vergunning moet aanvragen? Neem dan contact op.

In de nota ‘Evenementenbeleid Gemeente Tynaarlo; Bruisend en Leefbaar’ leest u alles over het organiseren van evenementen in Tynaarlo. U vindt de bijlage onderaan deze pagina.

Heeft uw evenement gevolgen voor het verkeer? Omdat er veel mensen op afkomen of omdat u de openbare weg gebruikt, zoals bij een straatfeest of een optocht? Dan moet u zelf zorgen voor gecertificeerde verkeersregelaars. Een verkeersregelaar moet eerst een online cursus volgen op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland.

Wilt u weten wat een vergunning voor uw evenement gaat kosten? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Er is geen evenementenvergunning vereist voor het organiseren van de volgende ééndaagse activiteiten:

buurt-/straatbarbecues

opritverkoop/garagesales;

straatspeeldag/-feestdagen;

(verkeers)educatie-activiteiten en

open (bedrijfs)dagen waarbij eigen producten of diensten worden aangeboden of getoond.

voor zover deze activiteit

gedurende de periode tussen 09.00 uur en 24.00 uur plaatsvindt;

op één locatie/route plaatsvindt;

niet plaatsvindt op een doorgaande weg, tenzij daarvoor een ontheffing is  verleend;

geen belemmering vormt voor de bereikbaarheid van hulpdiensten en gemeentelijke voertuigen.

en ten behoeve van de activiteit

geen versterkte muziek ten gehore wordt gebracht of hiervoor een ontheffing is verleend.

slechts enkele kleine objecten met een totale maximale oppervlakte van 30m2 worden geplaatst die voldoen aan de daarvoor gestelde veiligheidsvoorschriften en

ter plaatse maximaal 150 personen tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn.

Ook handig