Raadgevend referendum Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018


Naast de gemeenteraadsverkiezingen werd op 21 maart 2018 ook het raadgevend referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten gehouden. De uitslag hiervan vindt u in het bestand hieronder.