Vries Zuid

In Vries Zuid wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Het gaat om maximaal 75 woningen die in fases gebouwd gaan worden.

De gemeente heeft samen met inwoners gewerkt aan een plan voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. In een aantal ontwerpsessies is toegewerkt naar een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en ontwerpbestemmingsplan. 

Stand van zaken

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft dinsdag 15 december 2020 unaniem het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor Vries Zuid vastgesteld. Daarmee is de laatste horde in de gemeentelijke besluitvormingsprocedure genomen. Het bestemmingsplan is in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De voorbereidingen om het plangebied bouwrijp te maken zijn inmiddels gestart.

Kaveluitgifte

Naar verwachting kunnen in het voorjaar van 2022 de eerste kavels uitgegeven worden. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de kaveluitgifte dan kunt u zich het beste aanmelden voor de nieuwsbrief Vries Zuid via https://laposta.nl/f/ssafpmzjg4gn

Ideeën voor bouw bijzondere woonvormen?

Voor twee witte vlekken in het noorden van het plangebied ligt een concreet plan klaar, voor twee keer vijf levensloopbestendige (senioren)woningen.

Voor de derde witte vlek kan iedereen nog tot 31 december (2021) een projectplan voor bijzondere woonvormen indienen, maximaal voor 6 woningen. Denk aan starterswoningen, levensloopbestendige woningen, woningen voor kleine huishoudens (HAT) of tiny houses.

Dit plan moet voldoen aan de door de gemeenteraad gestelde voorwaarden. Zo moet het onder meer passen binnen de regels van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.
 
Na 31 december maakt het college van B&W de uiteindelijke afweging. Het kijkt dan uiteraard naar het bouwplan op zich: past het binnen de gestelde voorwaarden en het vastgestelde beleid? Maar ook andere overwegingen spelen een rol, zoals de financiële zekerheid, de haalbaarheid, de doelgroep, de typologie woning en de grondopbrengst.
Ook de mate waarin het voorgestelde plan aansluit bij ontwikkelingen elders in het plangebied is van belang.

 

Ook handig