Vries Zuid

In Vries Zuid wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Het gaat om maximaal 75 woningen die in fases gebouwd gaan worden. De eerste bouwkavels zijn in het voorjaar van 2022 uitgegeven.

Welkom in Vries Zuid

In het dorp Vries Zuid, centraal gelegen tussen Assen en Groningen komt een uitbreidingswijk met dorpse allure en een gemêleerd aanbod van woningen. Zowel huur als koop, zowel projectmatig als particulier.

De wijk is bouwrijp en binnenkort wordt er gestart met de eerste projectmatige woningen. In juni 2022 zijn de eerste particuliere bouwkavels uitgegeven. We verwachten voor de zomer van 2023 opnieuw particuliere bouwkavels uit te geven. De verkoop van projectmatige woningen loopt.

luchtfoto plan Vries Zuiid

Medio 2023 verwachten we een nieuwe uitgifte van particuliere bouwkavels

Er komen particuliere kavels beschikbaar langs de Asserstraat, de Graskampen en de Eiberkampen. Belangstelling voor één van deze kavels, stuur dan een bericht via de button 'Contact Thuis in Tynaarlo'. We plaatsen je gegevens dan op de geïnteresseerdenlijst.

In de eerste particuliere kaveluitgifte startte eind mei 2022 en liep tot 14 juni 2022, 12.00 uur. Klik op een kavel in de kavelkaart voor de afmetingen, prijs en beschikbaarheid. De kavels die nog niet zijn uitgegeven hebben nog geen uitgebreide informatie.

De kavels langs de Asserstraat en de Graskampen worden waarschijnlijk voor de zomer van 2023 uitgegeven. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe uitgiftes? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Wilt u meer weten over de bouwmogelijkheden, kijk dan bij het tabblad informatie bouwmogelijkheden.

Woningen via projectontwikkelaars

Je wilt graag in Vries Zuid wonen en het bouwen van je huis uitbesteden? Hieronder zie je het actuele aanbod van projectwoningen in de wijk.

Vazet biedt, in samenwerking met Stichting Seniorenbouw Noord Nederland, 10 levensloopbestendige patiowoningen in het noorden van het plangebied (in twee zogeheten ‘witte vlekken’) aan. Zie voor meer informatie deze website.

Vazet wonen op 't Veld

Op dit moment loopt er geen uitgifte.

Informatie over de bouwmogelijkheden kunt u vinden in het bestemmingsplan Vries Zuid, dat u kunt vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl onder Vries Zuid. Per kavel is er een kavelpaspoort opgesteld, waarin een samenvatting van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan te vinden is. Het beeldkwaliteitsplan is te vinden bij overige documenten.

Voor de kavels die nog niet zijn uitgegeven zijn nog geen kavelpaspoorten beschikbaar.

U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van het kavelpaspoort zoals gepubliceerd op de website.

Bouwkavelprijslijst en maatvoering

Hier leest u achtergrondinformatie over het tot stand komen van bouwplan Vries Zuid

De gemeente heeft samen met inwoners gewerkt aan een plan voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. In een aantal ontwerpsessies is toegewerkt naar een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en ontwerpbestemmingsplan. In maart 2022 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Daarmee zitten we nu in de uitvoeringsfase.

Stand van zaken

Voorjaar 2022: Het bouwrijp maken van het plangebied

De aannemer is het plangebied aan het bouwrijp maken. Er moet nog veel werk verzet worden. We zetten er vaart achter, want we willen natuurlijk snel de eerste woningen zien verrijzen.

Zo’n traject neemt gemiddeld een half jaar in beslag. Spannend is het of de nutsbedrijven ook tijdig kunnen aanhaken om de kabels en leidingen te leggen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u ook altijd een e-mail sturen naar vrieszuid@tynaarlo.nl

 

Ook handig