Begraven

De gemeente wil graag de mogelijkheid bieden om overledenen dicht bij de eigen woonomgeving een laatste rustplek te geven. Daarom is er in de drie grote dorpen van onze gemeente een gemeentelijke begraafplaats.

Wilt u informatie opvragen uit de begraafplaatsadministratie? Bijvoorbeeld over waar iemand begraven ligt? Doe dan een aanvraag via het formulier 'Begraafplaatsadministratie informatie aanvragen'.

Op werkdagen kunt u tussen 8.30 en 12.00 uur bellen met de begraafplaatsadministratie via het centrale telefoonnummer van de gemeente, 0592 - 266 662.

Vrijdag na 12.00 uur, zaterdag, zon -en feestdagen kunt u contact opnemen met Westera Uitvaartverzorging, 0592 - 543 082. Westera beheert voor ons de agenda in de weekenden en op feestdagen. Wel dient u maandagochtend direct om 8.30 uur de gemeente te bellen om de aangevraagde begrafenis door te geven.

De gemeente vindt het belangrijk dat het mogelijk is om overledenen een laatste rustplek te geven dicht bij de eigen woonomgeving. Daarom is er in de drie grote kernen een gemeentelijke begraafplaats te vinden.
De begraafplaatsen zijn te vinden op de volgende locaties:

 • Eelde-Paterswolde: Vosbergenlaan ‘De Duinen’ en Kerkhoflaan ‘Oude begraafplaats’
 • Vries: De Eswal
 • Zuidlaren: Annerweg ‘De Walakker’ en Oude Coevorderweg

 • 1 april tot 1 oktober van 7:00 uur tot 21:00 uur
 • 1 oktober tot 1 april van 8:00 uur tot 18:00 uur
   
 • het is niet toegestaan om met motorvoertuigen op de begraafplaats te rijden
 • het is niet toegestaan om over de graven heen te lopen

Bij uitgifte van een graf wordt grafrecht verleend aan de persoon die het graf op naam krijgt. Wij noemen deze persoon de rechthebbende. Deze persoon heeft zeggenschap over het graf en is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van het graf. Het grafrecht wordt verleend voor een periode van 20 jaar. Hier zijn kosten aan verbonden. Een overzicht hiervan vindt u onderaan deze pagina.

Wanneer moet het grafrecht overgeschreven worden?

Het grafrecht moet overgeschreven worden bij het overlijden van de rechthebbende. Het overschrijven moet plaatsvinden binnen één jaar, nadat de rechthebbende van het graf / graven is overleden.

Wat gebeurt er met het graf als het grafrecht niet wordt overgeschreven?

Als het grafrecht niet wordt overgeschreven binnen de gestelde termijn van één jaar, vervalt het grafrecht terug aan de gemeente.  

U hebt een vergunning nodig voor het plaatsen, uitbreiden of vervangen van een monument op een graf, of het aanbrengen van een naamplaat op een gedenkmuur of urnengraf. Meestal regelt de steenhouwer dit voor u. U mag het ook zelf aanvragen.

Voor de aanvraag heeft de steenhouwer of de begraafplaatsenadministratie de volgende gegevens nodig. 

 • uw naam en adres
 • gegevens van het gedenkteken, zoals afmeting, materiaal en tekst met eventueel een foto
 • grafnummer

Waar moet het monument aan voldoen?

 • u moet het binnen de ruimte van het graf plaatsen
 • het moet uit milieuvriendelijke materialen bestaan
 • het monument moet voldoen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in onze Nadere Regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen 2015. Een exemplaar hiervan kunt u opvragen bij de begraafplaatsenadministratie.

Voor meer informatie over het aanvragen van een grafmonument en de bijbehorende afmetingen kunt u contact opnemen met de begraafplaatsenadministratie via het centrale telefoonnummer van de gemeente. De begraafplaatsenadministratie is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:30 uur tot 12:00 uur. 

Als u rechthebbende bent van een (urnen)graf, bent u ook verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Dat betekent dat het graf er netjes uit moet zien. Hierdoor blijft de begraafplaats er verzorgd uitzien. De gemeente verzorgt de algemene graven en voert het algemene onderhoud uit, zoals grasmaaien en snoeien.

U kunt het schoonhouden van de grafsteen ook laten doen door de gemeente. Voor de kosten hiervan kijkt u onder het kopje "Wat kost het". Het is voordeliger om het onderhoud van de grafstenen door de gemeente voor langere tijd vast te leggen. 

Voor de planten op het graf, voor gevolgen van weersinvloeden en voor de reparatie van eventuele verzakkingen blijft u zelf verantwoordelijk. Mocht u het onderhoud van het graf door de gemeente willen laten uitvoeren, neem dan contact op.

Als u de as van uw dierbare wilt laten verstrooien op één van de gemeentelijke begraafplaatsen, maakt u hiervoor een afspraak met de begraafplaatsenadministratie. 

Op de volgende begraafplaatsen is een strooiveld aanwezig:

 • De Duinen in Eelde
 • De Eswal in Vries
 • Oude Coevorderweg in Zuidlaren
 • De Walakker in Zuidlaren

Bij begraafplaats De Duinen bestaat ook de mogelijkheid om de as te laten verstrooien bij de bloemenweide. De bloemenweide ligt achter op de begraafplaats bij de vijver.    

Op uw verzoek is er de mogelijkheid om een gedenkplaatje aan te laten brengen op de gedenkzuil. Bij het maken van een afspraak voor het verstrooien van as kunt u dit aanvragen. 

Kosten graf of nis
Soort grafPeriodeKosten
enkel graf20 jaar€2.625,90
dubbel graf20 jaar€5.251,75
etagegraf20 jaar*€3.934,70
urnengraf20 jaar**€1.924,50
urnengraf de Duinen (voor 1 urn)20 jaar**€1.360,45
urnennis20 jaar**€1.360,45
Uitgifte kindergraf muurtje levenloos geboren kind (de Eswal)20 jaar€   287,15
Verlengen muurtje levenloos geboren kind (De Eswal)10 jaar€   117,25
Verlengen grafrechten 20 jaar**€1.860,45
Verlengen urnengraf of urnennis20 jaar**€1.033,00
Verlengen kindergraven 20 jaar**€1.296,40
Verlengen gedenkplaatje op gedenkzuil10 jaar€    53,70

*   niet mogelijk op begraafplaats De Duinen in Eelde
** voor een periode van 5, 10, en 15 jaar wordt naar rato geheven

Kosten begraven
Leeftijd / handelingKosten
ouder dan 12 jaar€882,20
jonger dan 12 jaar€287,15
jonger dan 1 jaar€138,40
plaatsen grafkelder€415,25
bijzetten van een asbus of urn€255,15
Kosten begraven op zaterdag
Leeftijd / handelingKosten
ouder dan 12 jaar€1.329,45
jonger dan 12 jaar€  425,60
jonger dan 1 jaar€  212,80
bijzetten van een asbus of urn€  382,20
Grafbedekking
OmschrijvingKosten
Een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van grafbedekking, graftuin, gedenkteken of kruis€233,45
Overboeken rechthebbende
OmschrijvingKosten
overboeken van een graf op naam van een nieuwe rechthebbende€84,70
Opgraven, schudden, ruimen en verstrooien
OmschrijvingKosten
het opgraven van een lijk, behalve op rechterlijk gezag€  520,65
opgraven en herbegraven in hetzelfde graf(schudden)€  584.70
opgraven en herbegraven in een ander graf€1.052,65
ruimen van een graf op verzoek van rechthebbende€  692,10
verstrooien van as op daarvoor bestemd terrein op begraafplaats (werkdagen)*€  117,75
verstrooien van as op daarvoor bestemd terrein op begraafplaats (zaterdag)*€  192,15
plaatsen van een gedenkplaatje op het strooiveld*€  138,40

*niet mogelijk op begraafplaats Kerkhoflaan Eelde

Voor het schoonhouden van een grafsteen bedraagt het recht per graf per jaar: 
PeriodeKosten
Per jaar€     53,70
Bij vooruitbetaling 10 jaar€   478,30
Bij vooruitbetaling 15 jaar€   691,10
Bij vooruitbetaling 20 jaar€   903,90
Bij vooruitbetaling 25 jaar€ 1.116,65
Bij vooruitbetaling 30 jaar€ 1.329,45
Bij vooruitbetaling 35 jaar€ 1.542,25
Onderhoudsbijdrage begraafplaats voor graven waarvan het grafrecht voor onbepaalde tijd is uitgegeven:
PeriodeKosten
Per jaar€    84,70
Bij vooruitbetaling 10 jaar€   765,45
Bij vooruitbetaling 15 jaar€ 1.106,35
Bij vooruitbetaling 20 jaar€ 1.445,15
Bij vooruitbetaling 25 jaar€ 1.786,05
Bij vooruitbetaling 30 jaar€ 2.125,90
Bij vooruitbetaling 35 jaar€ 2.466,75