Aangifte van overlijden

Als uitvaartondernemer kunt u hier online aangifte doen van overlijden. Hiervoor heeft u eHerkenning eH2+ nodig. Als iemand overlijdt moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waar de persoon is overleden. Dat doet u binnen 6 dagen na het overlijden. De gemeente zorgt ervoor het overlijden wordt geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).

Direct een overlijden doorgeven

Als uitvaartondernemer kunt u hier online aangifte doen van overlijden. Hiervoor heeft u eHerkenning eH2+ nodig.

Heeft u nog geen eHerkenning? U kunt dit eenvoudig aanvragen op www.eherkenning.nl. De levertijd van een eHerkenningsmiddel is gemiddeld 1 tot 5 werkdagen.

U kunt als nabestaande ook zelf aangifte van overlijden doen. Hiervoor moet u contact opnemen.

U neemt dan mee:

  • de verklaring van overlijden van de arts of lijkschouwer (A-verklaring);
  • de B-envelop (doodsoorzaakverklaring);
  • geldig identiteitsbewijs van uzelf;
  • geldig identiteitsbewijs van de overledene;
  • als het begraven of cremeren later dan de zesde werkdag na overlijden plaatsvindt, een verklaring van geen bezwaar tegen uitstel van crematie of begraven afgegeven door een geneeskundige;
  • eventueel het trouwboekje.

De Wet schrijft voor dat een begrafenis of crematie uiterlijk op de zesde werkdag na overlijden moet plaatsvinden. Als de begrafenis of crematie later dan de zesde werkdag na overlijden plaatsvindt heeft u een verklaring van geen bezwaar tegen uitstel van de begrafenis of crematie afgegeven door een geneeskundige nodig.

Wanneer het gaat om een niet-natuurlijke doodsoorzaak dan moet de officier van justitie een verklaring van geen bezwaar tegen begraven of cremeren afgeven. Deze verklaring ontvangt de gemeente van het Openbaar Ministerie. De artsverklaring (A-verklaring) gaat in dit geval via de GGD naar de gemeente.

De gemeente Tynaarlo verstrekt het verlof tot begraven of cremeren digitaal. Een digitaal verlof is een wettelijk verlof. Meer informatie hierover vindt u in de brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gericht aan de BGNU van 20 mei 2016.

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een (internationaal) uittreksel van de overlijdensakte kost € 16,60.

Ook handig