Masterplan Eelde: een nieuw plan voor en door het dorp

De gemeente Tynaarlo werkt aan een nieuw plan voor het centrum van Eelde. Hiervoor heeft de gemeente het Groningse advies- en ontwerpbureau includi, met roots in Eelde, opdracht gegeven om eind dit jaar te komen met een Masterplan voor het centrum van het dorp. Dit plan behelst onder andere ideeën voor de invulling van de openbare ruimte, zoals de verdeling van groen, parkeren, wonen en winkels en cultureel-maatschappelijke functies, bijvoorbeeld een bibliotheek en musea.

Een plan voor en door Eeldenaren

Includi - gespecialiseerd in de ontwikkeling van toegankelijke en verbindende publieke ruimtes - gaat dit plan nadrukkelijk niet alleen opstellen. Gebruikersonderzoek en burgerparticipatie staan in includi’s werkwijze centraal en worden ook in Eelde ingezet. Door middel van verschillende inloopworkshops voor alle inwoners, straatinterviews tijdens bijvoorbeeld de Eelder Jaarmarkt en gesprekken met zogeheten stakeholders, wil het bureau alle Eeldenaren de kans geven om mee te denken. In de  infographic met tijdschema onderaan dit bericht ziet u wanneer en op welke manieren u uw stem kunt laten horen.

Aat Vos, creatief directeur van includi, beschrijft het proces als volgt:

"Succesvolle, veilige en vertrouwde gemeenschappen, waar iedereen zich thuis en welkom voelt, worden gedragen en getrokken door betrokken burgers. Daarom is het zo belangrijk om te luisteren naar de stem van de Eeldenaren. Wat speelt er, welke wensen zijn er en welke ideeën hebben zij zelf om bij te dragen aan het plan voor de vernieuwde dorpskern? Welke behoefte is het grootst onder Eeldenaren? Dit willen we graag weten. De verzamelde gegevens verwerken we in een rapport wat de basis zal vormen voor het voorstel van het masterplan voor Eelde.”

“Eelde verdient een prachtig centrum”

Verantwoordelijk wethouder Jurryt Vellinga is blij dat includi met het Masterplan van start gaat. “Iedereen weet dat er al lang wordt nagedacht over een andere invulling van het centrum van Eelde. Traditionele planvorming heeft tot nu toe helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. Ik heb vertrouwen in de aanpak van includi en vind het heel belangrijk dat het hele dorp kan meepraten. Eelde verdient een prachtig centrum. Hoe mooi is het dan dat iedereen daaraan zijn steentje kan bijdragen?”

Eén ding vindt Vellinga wel spannend aan het proces: “Dit Masterplan verwoordt straks de wensen van inwoners en ondernemers uit het dorp. Het is alleen niet gezegd dat álle wensen haalbaar zijn. Daarvoor zijn we ook afhankelijk van bestaande wet- en regelgeving en onderzoeken naar de haalbaarheid van de plannen. Hierover zullen we te allen tijde open zijn naar Eeldenaren. Toch denk ik dat het wijs is om dit proces wel in te gaan, omdat het een kans is op een hele nieuwe manier naar de vastgelopen centrumontwikkeling in het dorp te kijken. Een nieuwe impuls zorgt voor nieuwe ideeën. En je zult zien dat aan de achterkant van het proces meer wel dan niet te realiseren valt.”

Laat uw stem horen!

Zoals gezegd kunt u de komende tijd op verschillende manieren bijdragen aan het Masterplan voor Eelde. Wilt u meer informatie? Onderstaande infographic laat het schema voor de komende tijd zien. Op de website van includi en via de sociale media van includi houdt het bureau u op de hoogte van het Masterplan. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar eelde@includi.com. Via de website en sociale media van de gemeente Tynaarlo delen wij met enige regelmaat de informatie van includi over het Masterplan ook met u.