Het college van B&W vestigt wet voorkeursrecht op percelen in Paterswolde

Het college van B&W van de gemeente Tynaarlo heeft op 4 percelen in Eelde-Paterswolde de wet voorkeursrecht gemeenten (wvg) gevestigd. Dit betekent dat wanneer de eigenaar deze percelen wenst te verkopen, deze eerst aan de gemeente aangeboden moeten worden. Het gaat om percelen nabij Hoofdweg 242 en 246 te Paterswolde, kadastraal bekend  gemeente EELDE, sectie B, nummers 2355, 2906, 3089 en 3646 (gedeeltelijk).

Waarom heeft het college van B&W hiertoe besloten?

Aanleiding om dit voorkeursrecht nu te vestigen is de druk op de woningmarkt in het algemeen en in Eelde-Paterswolde in het bijzonder vanwege geringe beschikbaarheid van woningbouwlocaties. Door de wvg te vestigen op eventueel vrijkomende locaties, hoopt het college van B&W meer regie te krijgen op de ontwikkeling van woningbouw in het dorp.

Wat betekent dit voor de eigenaar van de percelen?

Zoals gezegd: wanneer de eigenaar de percelen wenst te verkopen, moeten deze nu eerst aan de gemeente aangeboden worden. Uiteraard zal er dan onderhandeld worden over een marktconforme verkoopprijs.

De eigenaar wordt met de aanwijzing op zijn gronden niet verplicht tot verkoop. Als de eigenaar geen aanbod doet, kan de grond ook niet verworven worden.  

Gemeenteraad

Het gaat vooralsnog om een voorlopige aanwijzing. De gemeenteraad van de gemeente Tynaarlo wordt binnen drie maanden gevraagd tot langdurige aanwijzing over te gaan.