College van B&W stelt ontwerpomgevingsvisie vast

Het college van B&W heeft de ontwerpomgevingsvisie voor de gemeente Tynaarlo vastgesteld. In deze visie staat wat de gemeente belangrijk vindt in de periode tot 2040 als het gaat om een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor de inwoners van de gemeente.

Waar liggen onze ontwikkelpunten? Hoe spelen we in op actuele thema’s en hoe zorgen we ervoor dat de inwoners van de gemeente ook over 20 jaar hier nog met veel plezier wonen?

Benieuwd? U vindt de visie op www.typischtynaarlo.nl.

De visie is ontstaan na een uitgebreid participatietraject met inwoners, bedrijven en andere partijen. Wethouder Jurryt Vellinga is blij met de betrokkenheid van de inwoners en moedigt hen aan om straks ook de ontwerpomgevingsvisie en inspraaknota te bekijken en hun zienswijzen kenbaar te maken. “Zo wordt het niet alleen een visie van de gemeente, maar ook voor en door alle inwoners.”

De volgende stap is het voorleggen van de documenten aan de gemeenteraad, met het verzoek om de ontwerpomgevingsvisie vrij te geven voor het indienen van zienswijzen. Naar alle waarschijnlijkheid vergadert de gemeenteraad hier in juni over. Wanneer de visie daadwerkelijk wordt vrijgegeven voor zienswijzen, zullen we u daar uiteraard over informeren.