Decoratieve afbeelding van iemand die zijn stem uitbrengt

Informatie voor politieke partijen

Op maandag 31 januari 2022 vindt de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Tynaarlo plaats. Op die dag kunnen bij het centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur de kandidatenlijsten worden ingeleverd. Wilt u hiervoor een afspraak maken? Bel dan met 0592 266 662.

De volgende formulieren worden via het programma OSV (te downloaden op www.kiesraad.nl) aangemaakt en moeten op de dag van kandidaatstelling worden ingeleverd:

  • de kandidatenlijst (model H1);
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
  • indien van toepassing: de machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en
  • indien van toepassing: de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H4).

Voor de kandidaatstelling moet uiterlijk op 17 januari een waarborgsom van € 225,00 worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL 02 BNGH 02850.79.050 t.n.v. Gemeente Tynaarlo onder vermelding van: waarborgsom kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing 2022, de naam van de politieke partij en het adres waarnaar het betaalbewijs gezonden moet worden.

Een waarborgsom hoeft niet te worden betaald wanneer bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Voor de Gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022 kunnen kiezers een ondersteuningsverklaring voor een nieuwe partij afleggen van 3 januari tot en met 31 januari 2022. Hiervoor hoeft geen afspraak gemaakt te worden.

De persoon die de ondersteuningsverklaring wil afleggen kan zich melden bij de servicebalie in het gemeentehuis. Hij moet zijn identiteitsbewijs en het formulier meenemen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

In de gemeente Tynaarlo worden tijdens de verkiezingen verkiezingsborden geplaatst. Op deze borden kunnen politieke partijen de verkiezingsposters van hun partij plakken.

In verband met de coronapandemie worden dit jaar de aanplakborden geplaatst door de gemeente en kunnen de politieke partijen zelf gaan aanplakken. Er is hiervoor een gelegenheid op de milieustraat. Dit is op zaterdag 12 februari van 10.00 tot 12.00 uur. Het adres is Zuidlaarderweg 33 in Tynaarlo.

Partijen die niet kunnen deelnemen aan het centrale plakmoment kunnen, na plaatsing van de borden, zelf langs de borden gaan om posters aan te plakken.

Het is afhankelijk van de soort verkiezingen welke grootte posters is toegestaan op de borden (in verband met de hoeveelheid ruimte voor alle deelnemende partijen). De posters mogen maximaal A2 formaat (48x60cm) zijn.

Hier vindt u een overzicht van de locaties waar borden tijdens de verkiezingen zullen staan: locaties verkiezingsborden 2021 (PDF).