Mantelzorg

Veel mensen die zorgen voor hulpbehoevende chronisch zieke of gehandicapte familieleden, vrienden of buren vinden dat de gewoonste zaak van de wereld.

Dat ze 'mantelzorger' zouden zijn, zegt hen daarom niet zo veel. Laat hen maar gewoon hun menselijke plicht doen! 

Als samenleving realiseren we ons echter terdege, dat wat zij doen heel belangrijk is, maar vaak ook zwaar. Daarom willen we hen waar mogelijk helpen.

Underlying tasks

Werk en mantelzorg combineren

De combinatie van werk en mantelzorg is niet altijd even gemakkelijk. Hoe hiermee om te gaan?

Respijtzorg

Respijtzorg is om de zorg voor de ander voor eventjes aan iemand anders over te laten. Zodat je even tijd voor jezelf hebt.

De dag van de mantelzorgers

Dè dag voor de mantelzorgers. Om de mensen te verwennen die dag-in-dag-uit belangeloos voor hun medemens zorgen.