Sport Tynaarlo - buurtsportcoaches

De buurtsportcoaches en adviseur gezonde leefstijl van Sport Tynaarlo organiseren het sport- en beweegaanbod in de buurt, maar doen nog veel meer!

V.l.n.r. Aukelien van Dam, Harry de Vries, Mathijs Höster, Bastiaan de Bruyn, Twan Boersma, Nynke Niessink, Berna Nijboer en Tamara Peek (niet op foto)

 

Kern Eelde-Paterswolde

Aukelien van Dam - a.damvan@tynaarlo.nl
Bastiaan de Bruyn - b.debruyn@tynaarlo.nl

Kern Vries

Twan Boersma - t.boersma@tynaarlo.nl

Kern Zuidlaren

Mathijs Höster - m.hoster@tynaarlo.nl
Harry de Vries - h.de.vries@tynaarlo.nl

Speciale doelgroepen

Berna Nijboer - b.nijboer@tynaarlo.nl
Tamara Peek - t.peek@tynaarlo.nl
Esther Witte - ewitte@sportdrenthe.nl

Adviseur Gezonde Leefstijl

Nynke Niessink - n.niessink-kobes@tynaarlo.nl

 

De gemeentelijke buurtsportcoaches en adviseur gezonde leefstijl (samen Sport Tynaarlo) zorgen ervoor dat iedereen kan meedoen met sport en bewegen. Zij organiseren het sport- en beweegaanbod in de buurt en werken daarin onder meer samen met welzijnsorganisaties, sport- en cultuuraanbieders, scholen, kinderopvang, professionals van Sport Drenthe en JOGG (Gezonde Jeugd gezonde toekomst).

Basisonderwijs

De buurtsportcoaches voeren op de basisscholen een screening uit van de motorische ontwikkeling van kinderen. Daarnaast werken ze aan het project ‘Sport JIJ ook?’ en organiseren ze diverse sport- en beweegactiviteiten. Ook houden zij zich samen met de adviseur gezonde leefstijl bezig met gezonde voeding en leefstijl in projecten als Gezonde scholen, schoolfruit en Kindermenu 2.0. Samen met de groepsleerkrachten zetten ze zich in voor de ontwikkeling van lesprogramma’s ‘bewegend leren’.

Bijzondere doelgroepen

Sport Tynaarlo organiseert ook projecten om o.a. ouderen, mensen met een mindere gezondheid en bijstandsgerechtigden te helpen bij een gezonde (en actieve) leefstijl. Bijvoorbeeld door het inzetten van het jeugdsportfonds of de MEEdoenregeling kinderen of MEEdoenregeling 18+. Ook projecten als de wandelgroepen van de diabeteschallenge, scootmobieltochten, het Lokale Preventieakkoord, Sport Maakt Actief, Gezond en fit ouder worden worden uitgevoerd of begeleid door Sport Tynaarlo. Nieuwkomers in de gemeente kunnen deelnemen aan fietslessen en ‘Team-Up!’ of Life Goals.

(Sport)verenigingen

Sport Tynaarlo ondersteunt verenigingen met o.a. Gezonde Sportkantines en POD. Via het programma Sport- en Cultuurpret krijgen verenigingen de kans proeflessen aan te bieden en zo nieuwe leden te werven.

Contact en Social Media

Wil je graag weten wat de buurtsportcoaches en de adviseur gezonde leefstijl voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ze op. Dat kan telefonisch via 0592 - 266 662 of per email: sport@tynaarlo.nl. Ook kun je ze volgen via Facebook en Instagram voor onder andere sport- en beweegtips.

Ook delen zij gezondheidsboodschappen over Gezond leven in Drenthe, dat willen zij voor hun inwoners. Zij geloven in de kracht van mensen. Iedereen is in staat keuzes te maken die zijn of haar leven positief kunnen veranderen. Met de campagne Gezond leven in Drenthe van GGD Drenthe willen zij bijdragen aan een gezonder en daarmee fijner bestaan voor hun inwoners.