Meedoenregeling schoolgaande kinderen

Ouders van leerlingen van 4 tot 18 jaar in het basisonderwijs, vmbo of mavo kunnen een bijdrage krijgen om hun kinderen mee te laten doen aan culturele activiteiten of lid te worden van een vereniging zoals een sportclub.

Wie een bijstandsuitkering heeft, krijgt deze bijdrage automatisch. Wie hem niet heeft gekregen, maar wel aan de voorwaarden voldoet, kan haar vanaf midden juli tot 1 oktober aanvragen voor het komend schooljaar.

Je kunt de bijdrage aanvragen bij het WPDA