Subsidie musea

Musea zijn de schatkamers en het geheugen van onze gemeente. Er valt veel te ervaren, te beleven en te doen. Het is een bron van educatie voor jong en oud met verbindende kwaliteiten. Onze musea zijn een schakel tussen het heden en het verleden en geven uitdrukking aan gedeelde geschiedenis en onze identiteit. Ze vormen een belangrijke plek voor recreatie en toerisme, maar ook voor zingeving van vrijwilligers. En dat wil de gemeente Tynaarlo zo houden. Daarom is er een Subsidie Musea voor musea in de gemeente Tynaarlo. 

Direct naar het aanvraagformulier Subsidie Musea

Voor wie is deze subsidie? 

De subsidie is bedoeld voor musea die gevestigd zijn in de gemeente Tynaarlo. Het Internationaal Klompenmuseum, Molenmuseum De Wachten en Museum Vosbergen komen in aanmerking voor deze subsidie.

Voor welke activiteiten wordt een subsidie verstrekt?

  • het verzorgen van wisselende exposities
  • speciale events, catalogi en speciale publicaties
  • PR en ICT ondersteuning
  • het beheer en het behoud van het gebouw voor het in stand houden van het museum
  • zorg dragen voor het beheer en behoud van de collecties
  • ontwikkelen van edutainment (bezoekers het museum laten beleven)
  • nieuwe aankopen voor collectie (nieuwe aankopen dienen bij te dragen aan het beter positioneren van het museum)
  • deskundigheidsbevordering
  • werven en behouden vrijwilligers
  • samenwerking tussen musea bevorderen (netwerkvorming en gezamenlijke activiteiten)

De hoogte van de subsidie

Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van €1173,19 in 2023. Voor ieder museum is er een evenredig maximaal subsidiebedrag beschikbaar. Dus ieder museum ontvangt na de aanvraag 1/3 van het totale subsidiebedrag. Jaarlijks wordt het bedrag van de subsidie middels indexatie verhoogd.

In de 'Uitvoeringsregeling Musea gemeente Tynaarlo' kun je lezen wat de procedure is en welke verdere voorwaarden er gesteld worden. 

Ook handig