Verenigingsondersteuning (sport)

Voor advies en ondersteuning op tal van vlakken kun je als sportvereniging gratis een beroep doen op de adviseurs van SportDrenthe of de buurtsportcoaches van de gemeente Tynaarlo.

SportDrenthe

SportDrenthe helpt sportverenigingen onder meer bij het werven van vrijwilligers, privatisering, sponsorwerving of de ontwikkeling van beleid. Zij verzorgen ook cursussen en voorlichtingsavonden op maat.

De contactpersoon voor verenigingen uit de gemeente Tynaarlo is Anne Prins. Je kunt hem bereiken via aprins@sportdrenthe.nl

Zie ook: https://sportdrenthe.nl/anne-prins/ 

JOGG Teamfit - Gezondere Sportkantine

Wil je in de sportkantine van je club de gezondere keuzes makkelijker maken? Dan kan Wineke Holtrop van JOGG Teamfit je hierbij helpen.

Je kunt haar bereiken via wineke.holtrop@teamfit.nl 

Team Sport Tynaarlo

Bij de buurtsportcoaches kun je als sportvereniging terecht wanneer je een concrete hulpvraag hebt. Denk daarbij aan vragen over problematische groepen of teams, kinderen met een beperking en trainersvaardigheden. Maar ook wijzigingen in gegevens, denk bijvoorbeeld aan (mail)adres en contactpersonen, kunnen via onderstaand mailadres doorgegeven worden.

Je kunt de buurtsportcoaches bereiken via sport@tynaarlo.nl 

Zie ook: https://www.tynaarlo.nl/sociaalteam/sport-en-gezondheid/sport-tynaarlo

POD Sport staat voor Positief Opgroeien in de Drentse Sportvereniging. Dit is een verdere uitwerking van het programma Positief Opvoeden Drenthe (POD) waarmee de Drentse gemeenten vanaf 2009 werken om te voorkomen dat kinderen in de jeugdzorg terecht komen.

Het uitgangspunt is dat kinderen in een veilige, stimulerende omgeving kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen.

In 2015 is deze aanpak vertaald naar een aanpak voor sportverenigingen. Een veilige en positieve omgeving voor kinderen om in op te groeien is niet alleen thuis nodig en op school, maar ook bij de sportverenigingen.

Kijk voor meer informatie over POD op https://sportdrenthe.nl/team-sportclub/diensten/positief-sportklimaat/pod-sport

Voor de vereniging heeft POD Sport de volgende voordelen:

Voor het kind en de ouder/opvoeder:Meer plezier, gemotiveerder, talentonwikkeling, hulp bij eventuele problemen.
Voor de vereniging:Een beter imago, betere sfeer, minder uitval van leden, ouders en vrijwilligers zijn meer betrokken.
Voor de trainers / begeleiders / vrijwilligers:Meer rust in de groep, betere trainingen, professionele hulp bij problemen, korte lijnen.