Lokaal Preventieakkoord 'Samen gezonder verder!'

De gemeente Tynaarlo heeft met anderen een zogeheten 'lokaal preventieakkoord' gesloten om inwoners te helpen hun gezondheid te verbeteren of goed te houden. Daarbij hoort een uitvoeringsbudget voor initiatieven van inwoners.

Thema's in het kort

Tynaarlo zet vooral op drie thema’s in:

  1. Verantwoord Middelengebruik, met in het bijzonder aandacht voor overmatig alcoholgebruik en roken.
  2. Gezond Gewicht, met aandacht voor leefstijl en onder- en overgewicht.
  3. Mentaal Welbevinden, met aandacht voor eenzaamheid en mentale druk bij jongeren en eenzaamheid onder ouderen.

Voor het realiseren van de ambities uit dit akkoord heeft de rijksoverheid een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. In 2023 is voor Tynaarlo zesduizend euro per thema beschikbaar (dus drie maal zesduizend euro).

Subsidie aanvragen

Dus, heb je een goed idee om de gemeente Tynaarlo een stapje verder te helpen als het gaat om gezondheid? Dien dan een aanvraag in door het formulier ‘projectaanvraag lokaal Preventieakkoord Tynaarlo’ in te vullen. Aanvragen voor de uitvoer in 2023 kunnen tot uiterlijk 1 december 2023 worden ingediend.

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met Dorien van de Kant, stuur een e-mail naar d.vandekant@cmostamm.nl

Ook handig