Gezonde school

Beschikt uw school al over het vignet Gezonde School? Het keurmerk voor scholen die structureel aandacht besteden aan gezondheid.

Lees direct verder op de website van Gezonde school

De Gezonde School-pijlers

  1. Onderwijs over gezondheid: in de lessen is er aandacht voor gezondheid, bijvoorbeeld door themaweken en lespakketten.
  2. Fysieke en sociale omgeving: de school bevordert gezond gedrag door de inrichting van het gebouw en het speelterrein. Verder zijn bijvoorbeeld de ouders actief betrokken bij het thema gezondheid.
  3. Signaleren: gezondheidsproblemen van kinderen worden opgemerkt en besproken.
  4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid. 

Het vignet Gezonde School behalen

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.

Doet uw school nog niet mee, en bent u benieuwd hoe u ervoor staat? Doe dan direct de test op de website van Gezonde School.

Wilt u na het doen van de test direct aan de slag met het behalen van het vignet? Lees dan op de site van Gezonde School hoe dat in zijn werk gaat.