Kinderopvang

Leren spelen en spelend leren is voor ieder jong kind heel belangrijk. Dat kan thuis, op de peuteropvang, op een kinderdagverblijf of in een gastoudergezin. Neem een kijkje in de gemeentegids onder de rubriek 'kinderen en jongeren' voor een overzicht van de opvangorganisaties in onze gemeente. 

In Tynaarlo kun je kiezen uit diverse soorten kinderopvang: dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Gastouderopvang voor kinderen van 0-12 jaar. Buitenschoolse opvang (bso) voor kinderen van 4-12 jaar. 

Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor peuteropvang. Peuteropvang is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Je kind kan dan 8 uur per week naar de peuteropvang. Je kunt je peuters rechtstreeks aanmelden bij een kinderopvanglocatie die peuteropvang aanbiedt.

Regelingen

Twee verdienende ouders kunnen voor elke vorm van opvang kinderopvangtoeslag krijgen van de belastingdienst. 

Voor peuters die naar de peuteropvang gaan maar een alleen- of geen verdienende ouders hebben heeft de gemeente een subsidieregeling. Afhankelijk van het inkomen betaal je een eigen bijdrage. 

Ook in deze situatie kun je je kind aanmelden bij een peuteropvang naar keuze. De opvangorganisatie ontvangt vervolgens van de gemeente de subsidie voor de kinderen die onder deze regeling vallen.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

In Tynaarlo willen we kinderen goed voorbereid naar school laten gaan. Kinderen met een (dreigende) achterstand willen we daarom extra aandacht geven. Dit kan via Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Het consultatiebureau bepaalt of je kind hiervoor in aanmerking komt. Voorschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar en wordt 16 uur per week aangeboden. Je kan je peuter rechtstreeks aanmelden bij een kinderopvanglocatie naar keuze. Let op: er geldt een eigen bijdrage voor de eerste 8 uur van de VVE. Op basis van het inkomen van de ouder(s) wordt de eigen bijdrage bepaalt. De tweede 8 uur worden volledig door de gemeente betaald.

Tijdelijke kinderopvang met Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Als er binnen het gezin of bij het kind omstandigheden zijn, waardoor tijdelijk kinderopvang nodig is, dan is het mogelijk om een Sociaal Medische Indicatie (SMI) aan te vragen bij de gemeente. Met deze indicatie ontvang je een tegemoetkoming voor de kosten aan de kinderopvang. Let op: de tegemoetkoming is voor ouders die geen of beperkt recht hebben op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Een andere voorwaarde is dat je kind jonger is dan 13 jaar. Je kan de SMI aanvragen via het aanvraagformulier 'SMI kinderopvang aanvragen'.