Inburgeren

Moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van DUO.

Om te kunnen inburgeren moet u in 2021 zelf een taalschool kiezen. Uw vrijwilliger van vluchtelingenwerk helpt daarbij.

Hebt u hier vragen over? Dan kunt u ook contact opnemen met de regievoerder inburgering van de gemeente Tynaarlo, 0592 266752.

Participatieverklaring 

Moet u de participatieverklaring tekenen? Dan moet u een cursus van 1 of 2 dagdelen volgen.

Voor asielstatushouders is deze gratis.

Vluchtelingenwerk Noord-Nederland organiseert deze cursus. U krijgt van vluchtelingenwerk een oproep.

Hebt u geen oproep ontvangen? Neem dan contact op met vluchtelingenwerk Noord-Nederland, 0592 310 295. U kunt ook contact opnemen met de regievoerder inburgering van de gemeente Tynaarlo, 0592 266752.