Cultuureducatie activiteiten leerlingen 2023

Ook in 2022 kunnen scholen de subsidie 'Cultuureducatie activiteiten leerlingen 2023' weer aanvragen. 

Aanvraag subsidie cultuureducatie

Ook in 2022 kunnen scholen de subsidie weer aanvragen. Het hele subsidieproces hebben we digitaal ingericht. Dat betekend dat u uw aanvraag digitaal kunt indienen, volgen en verantwoorden. Het is daarom belangrijk om de link die u ontvangt nadat u uw aanvraag heeft ingediend bewaard. De subsidie kunt u aanvragen via het formulier 'aanvraag cultuureducatie'.

Het bedrag voor scholen bestaat uit een vaste voet €400,- en een bedrag per leerling €5,90. Op deze wijze kunnen kleine scholen toch tot zinvolle activiteiten komen. We hebben uitgerekend dat er per groep op school, gemiddeld een (kleine) €200,- beschikbaar is. De leerlingentelling van 1 oktober 2022 wordt hiervoor als uitgangspunt genomen.

Voorwaarden 
* Aanvragen vòòr 22 december 2022 via het formulier 'aanvraag cultuureducatie'. 
* Voor uw beschikking gebruiken wij de officiële leerlingentelling op de teldatum van 1 oktober 2022. 
* De subsidie kan alleen door scholen worden aangevraagd. 
* De subsidie is uitsluitend bedoeld voor cultuureducatie activiteiten voor leerlingen. 
* School dient voor 1 februari 2024 het standaard evaluatieformulier in. 
* Niet besteed budget wordt teruggevorderd. 
* ICO is gesprekspartner bij het ontwikkelen van activiteitenplannen (uitvoering is vrij). 
* Bij de uitvoering is de lokale omgeving betrokken en/of professionals.